25/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 19 dagen te gaan

Dat Pro Bruxsel weinig (om niet te zeggen nooit) in de media worden vermeld is de laatste tijd heel duidelijk geworden. De lokale media zoals TV Brussel, FM Brussel, Tele Bruxelles, BDW staan allen onder toezicht van elk hun eigen taalgerichte gemeenschapscommissies. Het zijn ook zij die de regels voor die mediamaatschappijen bepalen gedurende de sperperiode die de verkiezing voorafgaan. Aangezien wij als partij alle gecommunautariseerde instellingen liever zien verdwijnen, worden we aanzien als de vijand. En dus worden via antidemocratische regeltjes uit de pers geweerd. Iets wat in mijn ogen zeer antidemocratisch is en daarom is het belangrijk om op een zeer kritische manier naar de verschillende berichtgevingen te kijken en vooral zichzelf goed in te lichten via alternatieve en neutrale kanalen!

Ik ben zelf op een hele directe manier in aanraking gekomen met deze manier van boycotten. Ik heb me de laatste tijd enorm geïnvesteerd in een van de mooiere tweetalige projecten in deze stad, namelijk de Zinneke Parade. Ik wou dit doen om mensen te leren kennen en me creatief te kunnen uiten binnen een sociaal project. Mijn inbreng in de Elsense zinode heeft niets te maken met mijn politieke voorkeur en ik heb trouwens die twee dingen te allen tijde gescheiden gehouden. Zelfs tijdens de periode van handtekeningen zoeken, nog zo een heel antidemocratisch gegeven, heb ik me ervan weerhouden om aan de deelnemers van onze zinode om hun handtekeningen te vragen. Fm Brussel heeft onze Zinode van dichtbij gevolgd en ik heb dus vele interviews gegeven omdat dit er nu eenmaal gedeelte van uitmaakte. Voor de laatste week voor de Zinneke Parade ben ik opgebeld door Nadia van FM Brussel. Ze vroeg me of ik elke morgen mocht gebeld worden om de laatste stappen van de voorbereiding uit te leggen. Het was ook de bedoeling om uit te leggen wat ik voor de rest van de dag nog deed. Ik vertelde haar toen dat ik me sinds een week volop aan het inzetten was voor Pro Bruxsel aangezien er plots nieuwe verkiezingen aankwamen. Ik heb geprobeerd haar uit te leggen dat ik eventueel wel daarover zou zwijgen en in de plaats over school wou praten. Het leek wel of ze plots de duivel aan de lijn had niets kon haar nog overtuigen….Een paar minuten later was het gesprek afgelopen met de woorden “Ik bel je wel nog eens om over Pro Bruxsel te praten”. Maar dat telefoontje heb ik nooit meer gekregen.

Ik woon niet ver van het Flagey plein en dat is ook toevallig het hoofdkwartier van de Nederlandstalige Brusselse televisie, radio en krantenredacties. Ze mogen ons zoveel boycotten als ze willen maar ze gaan er gewoon niet naast kunnen kijken dat we wel degelijk bestaan. Want net zoals vorig jaar zullen er op elke hoek van het Flagey plein fietsen verschijnen met de slogans “stem op PRO BRUXSEL”.

Verkiezingen deel 2: Nog 20 dagen te gaan

En vandaag was Pro Bruxsel aanwezig op de havenfeesten:


Verkiezingen deel 2: Nog 21 dagen te gaan

Gewoon enkele foto's van de aanwezigheid van Pro Bruxsel op de Zinneke parade. Ik nam zelf deel aan de Zinnode van Elsene en ik heb dus deze dag mijn politieke engagement eventjes aan de kant geschoven.
22/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 27 dagen te gaan

Een artikel dat op de website van Demorgen is verschenen:


Probruxsel gaat voor stevige uitbouw Brussels gewestDe Brusselse lijst Probruxsel gaat op 13 juni voor het eerst aan federale verkiezingen deelnemen. Ze doet dat met een erg regionalistisch programma, dat zwaar inzet op de financiële én institutionele versterking van het hoofdstedelijk gewest. De formatie komt enkel op in de kieskring B-H-V. Daar hoopt ze de 8.000 stemmen die ze haalde bij de regionale verkiezingen van 2009 te overtreffen.Desnoods eigen wegBij de voorstelling van haar programma pleitte Probruxsel vandaag resoluut voor het afschaffen van de gemeenschappen. Hun bevoegdheden wil ze vervolgens onder niet drie, maar vier gewesten herverdelen. Dat extra gewest zou zich vormen langs de grenzen van de huidige Duitstalige gemeenschap. Een gezamenlijke toekomst met de andere gewesten draagt bij Probruxsel de voorkeur weg, maar desnoods wil de lijst met Brussel ook haar eigen weg gaan.
Hoofdstad op eigen grondgebied
Daarnaast laat de visie van Probruxsel ook het federale niveau niet ongemoeid. Zo wil ze de Kamer bevolken met vertegenwoordigers van elk gewest, terwijl in de Senaat een deel van de zetels via een federale kieskring moet verdeeld worden. Bovendien wil ze dat elk gewest een hoofdstad kiest op het eigen grondgebied, wat voor Vlaanderen een vertrek uit Brussel zou betekenen.
Tweetaligheid
Het tweetalige karakter van Brussel wil de formatie wel behouden en liefst zelfs versterken. Op vlak van financiën moet een pendeltaks het openbaar vervoer betalen en zou de personenbelasting voortaan op de plaats van tewerkstelling geheven worden. Aangezien heel wat Belgen in Brussel werken, zou dat de hoofdstad in elk geval geen windeieren leggen. (belga/svm)


21/05/10 18u05

21/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 28 dagen te gaan

Ik ben gisteren een filmpje tegengekomen op het internet die mijn aandacht heft getrokken. Het is een stuk uit een debat over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Philippe Van Parijs geeft zijn mening als Prof en vooral als tweetalige Brusselaar. Hij licht drie verschillende manieren van werken toe dat het Nederlandstalig onderwijs kan toepassen. De laatste manier is de meest interessante aangezien het daar echt over de essentie gaat. Er moet meertalig onderwijs komen en dat zal niet makkelijk worden, zeker als het door de gecommunautariseerde instanties moet worden georganiseerd. Ookal zegt Van Parijs het niet met deze exacte woorden (maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met het feit dat het hier over het “Nederlandstalig Onderwijs” ging), er moet ervoor gezorgd worden dat we meer meertalige studenten opleveren die de plaatsen in kunnen nemen van de studenten van de rand die wel meertalig zijn en dus de jobs van de Brusselaars innemen. Dit zal op een langer termijn niet alleen een oplossing bieden voor de te hoge werkloosheidscijfers maar ook de criminaliteit doen verminderen in onze hoofdstad.
Het is eigenlijk toch fascinerend dat de oplossingen gekend zijn en door voorname mensen allemaal worden beaamd maar dat er in de realiteit absoluut geen werk wordt van gemaakt. En dat is de reden waarom Van Parijs ook de eerste twee manier van werken op tafel legt. Hij wil hiermee duidelijk maken dat het door het gecommunautariseerde systeem (ofwel de verschillende taalgebonden stammen zoals hij het heel mooi beschrijft) gewoon niet in het voordeel van de jongeren is. Ook de manier waarop de elitaire Europese scholen niet toegankelijk zijn voor de Brusselaars zijn een doorn in het oog. Het systeem van de Europese scholen is een goed systeem. Waarom zou het niet mogelijk zijn die scholen uit te breiden en daardoor toegankelijk te maken voor de Brusselaars. Of gewoon het systeem overnemen en in de Brusselse scholen introduceren. Ah ja, maar dat was ik vergeten…dan gaan de stammen hun enige identiteit verliezen waarop ze tot nu toe hebben gedifferentieerd namelijk hun taalgebondenheid die dan nog eens op historisch valk aan het Brusselse territorium wordt verbonden.
Een stad zoals Brussel evolueert snel, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de hoeveelheid Engelstalige en Arabofonen die zich in Brussel zijn komen vestigen. Die evolutie moeten de Nederlandstaligheid en Franstaligheid ook ondergaan. Dus vraagt deze nieuwe situatie om een totaal nieuwe vorm van beleid. Een beleid dat zich toespitst op meertaligheid, een beleid dat past in een kosmopolitische stad dat Brussel intussen is geworden. Het creëren van gemeenschappen gebaseerd op taal werkt niet want dan ontstaan er Getto’s die naast elkaar leven. Iets wat op langer termijn tot grote spanningen en een onleefbare samenleving kan leiden…iets dat op sommige plaatsen in Brussel al heel herkenbaar is.
Ik herhaal het nog eens: Een taal is om te communiceren, niet om te categoriseren.

Ziehier het filmpje:
http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/25/ucl-prof-van-parijs-over-brussels-onderwijs

Verkiezingen deel 2: Nog 29 dagen te gaan

Onze lijst voor de federale verkiezingen van 13 juni


Verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
Effectieven
1 Philippe DELSTANCHE
2 Caroline SAGESSER
3 Thierry VANHECKE
4 Nicolas VANDERNOOT
5 Nadia BOUHDIDE
6 Rachid BOUTAHAR
7 Catherine VAN LANGENDONCK
8 Jan VERBEKE
9 Marie-Bernadette GENNOTTE
10 Fabienne SEGHERS
11 Ognev VLAMINCK
12 José FERNANDEZ-FERNANDEZ
13 Aurore MAYNE
14 Hilde SOENS
15 René-François DE BROUWER
16 Béatrice VAN DER WIELEN-HONINCKX
17 Vanessa FOULARD
18 Maureen PITZ
19 François DEMEULENAERE
20 Hanane NOUALI
21 Wouter BOGAERT
22 Alain MASKENS

Opvolgers
1 Jan VERBEKE
2 Catherine VAN LANGENDONCK
3 Nicolas VANDERNOOT
4 Yvon GILLES
5 Nadia BOUHDIDE
6 Didier MATHIEU-DABOIS
7 Vanessa FOULARD
8 Hanane NOUALI
9 Hilde SOENS
10 Marie-Bernadette GENNOTTE
11 Wouter BOGAERT
12 Thierry VANHECKE

18/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 30 dagen te gaan

Pro Bruxsel heeft lijstnummer 25 gekregen...dus zijn de affiches klaar om gedrukt te worden....
Deze affiche mag op zo veel mogelijk toegelaten plaatsen worden verdeeld. Door op de foto te klikken wordt er een grotere versie geopend.

14/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 31 dagen te gaan

Vandaag zijn we de lijst van kandidaten van Pro Bruxsel voor de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers gaan neerleggen op het justitie paleis. Aangezien de media ons niet meer wil (of communautair gebonden zijn en daardoor verboden worden om kleine partijen te steunen) filmen, nemen we zelf het initiatief in handen. Wat men zelf doet doet men immers beter...zou Roger zeggen...

Nu moeten we wachten op de lijstnummer maar het zal zeker niet 1 tot 13 zijn want die nummers worden verdeeld onder de bestaande grote partijen. Vivant die nummer twee krijgt doet zelfs niet mee eens met deze verkiezingen! Zo zie je maar hoe ondemocratisch ons klein landje eigenlijk is.

12/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 32 dagen te gaan

Verkiezingen deel 2: Nog 33 dagen te gaan

Verkiezingen deel 2: Nog 34 dagen te gaan

Gisteren verscheen er een artikel over meertalig onderwijs op de website van Brussel-Nieuws.

VUB gaat voor basisschool op campus Etterbeek
Elsene - Kleuters én universiteitsstudenten op één campus? Het kan. De VUB plant immers een basisschool met meertalig onderwijs op haar campus langs de Pleinlaan. Dat zegt rector Paul De Knop aan brusselnieuws.be. [19 reacties]
De VUB wil graag een steentje bijdragen om het tekort aan onderwijsplaatsen in de hoofdstad weg te werken. “Het plan van een basisschool past in ons streven om de campus meer te openen en meer contact te leggen met de stad”, legt De Knop uit. “Er zijn te weinig plaatsen en de Brusselse bevolking verjongt. Waarom dan niet een school inrichten waar er al sportinfrastructuur en een restaurant is?”
Ook voor het personeel zou zo’n school een zegen zijn, weet de rector.
Vlaams onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) en scholengroep Brussel-directeur Jacky Goris zijn het idee volgens De Knop alvast genegen. “Ze reageerden allebei positief. Vrijdag heb ik dan ook een brief gestuurd naar minister Smet om ons plan uit de doeken te doen.”
Het kabinet Smet bevestigt dat het de aanvraag wil onderzoeken. "Strikt genomen ligt de campus niet in één van de zones voor gerichte uitbreiding die we voorzien", zegt Smets woordvoerder. "Maar een school op deze locatie zou natuurlijk wél het voordeel hebben dat ze erg dicht bij de werkplaats ligt van heel wat ouders."
Meertalig onderwijsDe nieuwe basisschool zou de VUB ook de kans bieden om wetenschappelijk schoolonderzoek te voeren op de eigen campus. “We willen er graag een meertalige school van maken, liefst met 50 procent van de lessen in andere talen dan het Nederlands. Met Piet Van de Craen hebben we een autoriteit op dat vlak in huis.”
Of die meertalige invulling er komt is een stuk minder zeker. Daarvoor moet minister Smet immers zijn fiat geven. De nieuwe onderwijsminister is weliswaar een stuk opener inzake meertalig onderwijs dan zijn voorganger. Toch ligt het nog steeds gevoelig om een deel van de lessen in het Nederlands op te geven ten voordele van Frans of Engels, te meer de voertaal in Brussel hoofdzakelijk het Frans is.
Over de timing, de capaciteit en de locatie van de nieuwe school is nog geen duidelijkheid. “Eén mogelijkheid is om de school te bouwen waar nu de tent staat, vlakbij de Pleinlaan in de rechterachterhoek van de campus”, weet De Knop.
De capaciteit van de school is dan weer een zaak van de scholengroep Brussel van het gemeenschapsonderwijs, waartoe de nieuwe school zou kunnen behoren.
Ook op de campus in Jette ziet de VUB op termijn wel een basisschool. "De kinderopvang daar is nu al een groot succes. We hopen daar een vervolg aan te breien."

http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/vub-plant-basisschool-op-campus-etterbeek/#1273421546

Zeker iets om in het oog te houden want het zou wel eens de doorbraak voor meertalig onderwijs in Brussel kunnen betekenen. Het initiatief krijgt alleszins de volle steun van Pro Bruxsel!

9/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 35 dagen te gaan

Om een lijst kandidaten voor Pro Bruxsel te kunnen indienen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet Pro Bruxsel minstens 500 handtekeningen inzamelen van kiezers die wonen in één van de gemeenten van het arrondissement. Het document dat dient ondertekend te worden kan gedownload worden door te klikken op volgende links: http://probruxsel.be/signatures/signature_FR_FED_2010.pdf http://probruxsel.be/signatures/signature_NL_FED_2010.pdf Maak er aub een voldoende aantal kopijen van en verzamel zoveel mogelijk VOLLEDIG INGEVULDE formulieren in bij vrienden, kennissen, buren enz. De vervolledigde ingevulde documenten dienen afgegeven te worden bij Bertrand Velu, Flageyplein 26 bus 19 (Elsene). Gelieve bij hem aan te bellen v-of zonodig bij een buur- om toegang te hebben tot zijn brievenbus. Dit alles is HOOGSTDRINGEND, en hoedanook voor dinsdag 11 mei.

Dank bij voorbaat voor Brussel.

Verkiezingen deel 2: Nog 36 dagen te gaan

De locale afdeling Pro Bruxsel Zuid kan niet wachten om acties te ondernemen. Maar er zit een addertje in het gras. We moeten 500 handtekeningen ophalen, of we mogen geen lijst indienen. Dus zullen de acties eventjes moeten wachten…maar uitstel is geen afstel!
De reden dat we zeker mee moeten doen zijn heel logisch. Het feit dat we een tweetalige lijst mogen indienen voor de Kamer is waarschijnlijk de belangrijkste redenen. Maar ook het feit dat we eindelijk de mensen kunnen overtuigen dat de huidige politiek gewoon niet werkt zou wel eens een doorslaggevend resultaat kunnen opleveren voor Pro Bruxsel.
Gisteren heb ik mee gedaan aan een enquete van Le Soir. De resultaten zijn echt wel verbluffend en volgen perfect onze standpunten. Hier zijn ze zoals ik ze gisteren heb opgeslagen:


8/05/10

Verkiezingen deel 2: Nog 37 dagen te gaan

Ik had hier graag geschreven …nog 100 dagen te gaan… maar de actuele politieke situatie( en ik ga het daar nog uitgebreid over hebben want er is materie genoeg) heeft er anders over beslist. Eerst en vooral denk ik dat het niet al te opportuun zou zijn om eens de zaken op een rijtje te zetten.
De hoofdreden, en al mogen het in verkeerde aarde vallen of niet, dat ik maar weinig berichten heb geplaatst de laatste tijd aangaande de BHV kwestie komt hoofdzakelijk door het feit dat ik gewoon weinig te vertellen heb over de laatste gebeurtenissen binnen de binnenlandse politiek. Ik aanzie BHV trouwens niet als zijnde een probleem!
Ik ben een burger en ik interesseer me hoofdzakelijk in wat er wordt gedaan voor de burger binnen het beleid. En daar wringt juist het schoentje want er wordt juist niet veel, om niet te zeggen niets gedaan voor de burger, binnen de huidige politiek. Het draait allemaal om macht, geld en heerschappij. Heerschappij over territorium waarvan men het bezit vereist op basis van de taal die de mensen er zouden moeten spreken rekeninghoudende met de geschiedkundige taal die verbonden is met dat territorium.
Realistisch gezien heb ik territorium, of in gewone taal omgezet “een stuk grond” nog nooit een taal horen spreken. Zeker niet in het geval van ons stukje Belgisch grondgebied dat door iedereen en alleman al eens is overheerst. Taal met een deeltje van deze aarde verbinden is dus absurd en iets dat enkel en alleen in België door middel van een “taalwet” binnen de politiek een betekenis heeft gekregen.
Heeft die “taalwet” eigenlijk wel iets te vertellen over de mensen die twee, drie of zelfs meer talen spreken. Heeft die taalwet eigenlijk wel iets te zeggen over wie die mensen zijn die die taal spreken? Heeft die wet eigenlijk wel een reden van bestaan “tout court’?
Dat ze op zich als discriminerend kan worden beschouwd is gewoon een feit. En neen, ik heb het niet over het feit dat mensen een bepaalde taal moeten spreken om een sociaal onderkomen te kunnen krijgen in een bepaald gebied die zogezegd taalgebonden is. En neen ik spreek niet over pariteiten tegenover mensen die in communautaire vakjes worden geduwd naar gelang de verplichte taal-identiteidskeuze die ze moeten nemen en zich waardoor ze zich in de minderheid voelen.
Waar ik het over heb is de burger die drinkt, eet, werkt en leeft. Om men voorbeeld kracht bij te zetten neem ik als voorbeeld de dove, de stomme of de analfabeet. Ook zij moeten onder diezelfde taalwet worden geclassificeerd als zijnde van "de ene taalgroep” of als zijnde van "de andere taalgroep” Het feit dat ze moeten kiezen voor een taalgroep waartoe ze zich nooit zullen aangetrokken voelen worden ook zij, die niet met gesproken of geschreven taal bezig zijn, ontegensprekelijk gediscrimineerd. Welke redenen zouden zij in godsnaam eigenlijk hebben om zich tot een taalgebonden gemeenschap aan te sluiten? Of het nu om verbonden patriottistische eigenschappen gaat, of het nu om territoriale redenen gaat of, of het nu gaat om zijn identiteit te weerspiegelen. Communiceren willen zij, en liefst in een zo begrijpbare, en meest universele taal als mogelijk.
Wel, hetzelfde geld voor een meertalige Belg, of die nu in Brussel, de rand of in Vlaanderen of Wallonië woont. En als alle Belgen doof, analfabeet of stom zouden zijn, dan kon men de taalwet steken daar waar de zon nooit heeft geschenen. Wel net hetzelfde geld voor het feit als alle Belgen tweetalig zouden zijn. Ook dan had die taalwet zelfs geen reden tot bestaan.
Daarom is het belangrijk dat we tweetalig onderwijs aanbieden. Daarom is het belangrijk dat we mensen categoriseren voor wie ze zijn en niet omwille van de taal die ze spreken. Daarom is het belangrijk dat taalgerichte gemeenschappen worden ontbonden van hun opponerende bevoegdheden. Daarom is het belangrijk dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een tweetalige Brusselse regio die zijn eigen tweetalige bevoegdheden beheerd. Net zoals een vader in alle vertrouwen de beste keuze maakt voor zijn kinderen, namelijk de keuze die zijn kinderen het beste van alle werelden meegeeft. Op de zelfde manier wil Brussel als kind van dit Belgische land , kind van Europa kiezen voor wat het beste is voor hem.
Namelijk als tweetalige regio , op gelijke voet met de twee andere regio’s de kans krijgen zich te ontwikkelen tot zijn volle potentieel! Een stad zijn waar mensen worden behandeld en gerespecteerd voor wie ze zijn en niet voor de taal die ze al dan niet spreken.