9/03/10

“Pro Bruxsel? Bestaat die partij nog?”

“Pro Bruxsel? Bestaat die partij nog?” Heel veel hoor ik de mensen dit vragen als ik hun vertel dat ik voor Pro Bruxsel opkom. Ik begrijp eigenlijk best waarom dat de mensen dat vragen.

Als ik nu naar de agenda van de culturele activiteiten kijk, dan merk ik op dat we juist een jaar geleden vollenbak bezig waren met het verzamelen van handtekeningen gevolgd door een beetje campagne voering. We waren overal aanwezig wat tot argwaan leidde bij sommige mensen. Maar het was wel heel efficiënt om ons te laten kennen. Ik mis die tijd wel een beetje want ik heb toen het plezier gehad om hele leuke en interessante mensen te leren kennen. Het combineren van al die activiteiten met de schoolse activiteiten waren toen niet specifiek makkelijk…bovenop het feit dat ik uiteindelijk mijn examen tot de tweede sessie had uitgesteld. Gelukkig was ik er van de eerste keer door!


Ik wou dat we hetzelfde van de resultaten van de regionale verkiezingen hadden kunnen zeggen. Begrijp me niet verkeerd. De resultaten waren fantastisch maar toch had het voor de partij beter geweest had iemand kunnen worden verkozen. Dat had ons toegelaten om toch nog een beetje media aandacht te krijgen buiten verkiezingstijd.


Toch ben ik ook blij dat we voor de eerlijke manier van werken hebben gekozen en dus met twee lijsten naar de verkiezingen zijn getrokken. Verleden jaar lachte de NVA ons en zei dat we uilskuikens waren. Ze pretendeerde dat we beter met 1 Nederlandstalige lijst naar de verkiezingen hadden getrokken omdat we dan zeker tenminste 2 verkozen personen hadden kunnen hebben. We zijn dan misschien uilskuikens maar ook echte kiekefretters…die hun tweetalige identiteit niet verloochenen! Het is net dat dat mij tot Pro Bruxsel heeft aangetrokken en dat is me dunkt ook wat ons nog een lange toekomst voorschrijft. Of toch zolang dat het communautair debat en het debat rond taal niet opgelost is geraakt.


Wat kunnen we doen om ons op een efficiëntere manier in te zetten voor Brussel? Er blijven voor gaan en dat is precies waar ons op voor bereiden. Gedeeltelijk door lokale secties op te richten, gedeeltelijk door standpunten te ontwikkelen over bepaalde thema’s. Situaties evolueren en de opinies ook. Het is de strategische raad die momenteel bezig is met het bespreken en bestuderen van allerlei actuele thema’s. De lokale secties zullen dan kijken hoe de standpunten over die thema’s het best kunnen worden toegepast op de gemeenteraadsverkiezingen. Tot er definitieve beslissingen worden genomen over die thema’s zullen de lokale secties elke individuele gemeentelijke situatie door de loep halen. Aangezien het bijna onmogelijk is om voor elke gemeente een individuele volledige lijst te vormen moeten de verschillende mogelijkheden worden bekeken om eventuele samengestelde lijsten te vormen met andere partijen. Geen gemakkelijke klus als men weet dat al de andere partijen of Vlaams of Franstalig zijn. Een pluspuntje in de sombere verkiezingsstrijd is het feit dat voor de gemeenteverkiezingen wel tweetalige lijsten mogen worden gevormd! Eigenlijk een reden te meer voor Pro Bruxsel om met deze verkiezingen mee te dingen….ookal vind Pro Bruxsel dat een groot gedeelte van de gemeentelijke bevoegdheden moeten overgeheveld worden naar de Regio. En dat betekend dus ook dat het gemeentelijk bestuur uit veel minder personen zou moeten kunnen bestaan. Dit zou de gemeenten en de Regio Brussel een enorme besparing kunnen opleveren.