27/12/09

De lokale afdeling PRO BRUXSEL ZUID/ La section locale PRO BRUXSEL SUD

De lokale secties “Noord” en “West” zijn ondertussen al een feit, en nu is het de beurt aan Pro Bruxsel “Zuid”. “ Pro Bruxsel Zuid” zal zich in de eerste plaats focussen op Elsene en Etterbeek en later met Watermaal, Bosvoorde en Ukkel fusioneren. Pro Bruxsel houdt binnenkort (25 januari) een congres en is druk bezig met het herdefiniëren van zijn statuten en daarin zullen de lokale secties een belangrijke rol spelen. Daarom is het belangrijk dat er een eerste bijeenkomst wordt georganiseerd vóór het Congres zodat de lokale sectie “Pro Bruxsel Zuid “ als bestaande instantie bij het congres kan worden vertegenwoordigd. Vergaderingen en bijeenkomsten van lokale secties gebeuren op zeer informele basis en zijn dus toegankelijk voor iedereen. Politieke kennis is niet vereist maar voor heel veel menselijkheid, vriendschappelijkheid en een tof verhaal zijn altijd welkom. Geen taalbarrières hier, dus kom gerust eens langs en geniet van een goeie babbel met mensen uit u buurt! In de hoop van u heel binnenkort te mogen ontmoeten wens ik u een gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Ognev Vlaminck

De eerste Bijeenkomst van “Pro Bruxsel Zuid” wordt voorzien op 10 januari 2010 om 19.00u bij Ognev Vlaminck. Hapjes en drankjes worden voorzien. Voor meer informatie of een suggestie kan u mailen, schrijven of bellen naar:


Ognev Vlaminck
Rue de Theuxstraat 85, 1050 Elsene/Ixelles
Tel: 0478 209 409Pro « Bruxsel Nord » et « Pro Bruxsel Ouest » sont déjà actives, c’est au tour de « Pro Bruxsel Sud » de voir le jour, en commençant par rassembler les habitants de Ixelles et Etterbeek, bientôt rejoints par Watermael-Boitsfort et Uccle. Pro Bruxsel tiendra très bientôt – le 25 janvier 2010 – un Congrès qui devra adopter une nouvelle organisation dans laquelle les sections locales joueront un rôle important. C’est pourquoi, la section de « Pro Bruxsel Sud » veut organiser une première réunion afin d’être dignement représentée au prochain Congrès. Ces réunions seront informelles et donc accessibles à toute personne intéressée. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la politique, par contre l’ouverture, la tolérance et l’envie de partager sont les ingrédients indispensables. Pas de barrières linguistiques, soyez donc les bienvenus pour profiter d’un échange entre citoyens-voisins. Dans l’espoir de vous rencontrer très prochainement, je vous souhaite d’excellentes fêtes Noël et une heureuse année 2010. Ognev Vlaminck

La première réunion informelle de “Pro Bruxsel Sud” se teindra le 10 janvier 2010 à 19 heures chez moi. Boissons et petites choses à grignoter sont prévues. Pour toute information ou suggestion, joignez-moi par mail, téléphone ou courrier.


Ognev Vlaminck
Rue de Theuxstraat 85, 1050 Elsene/Ixelles
Tel: 0478 209 409

26/12/09

Zal Brussel in 2010 juist gefinancierd worden?

Brussel heeft te kampen met meer specifieke problemen dan de twee andere gewesten, waarvan de heersende armoede, de talloze daklozen en de toestroom van vele asielzoekers waarschijnlijk de meest opvallende zijn. Dat is nu eenmaal een probleem dat bij een grootstad hoort hoor ik velen zeggen maar dat is geen reden om de situatie simpelweg te aanvaarden want er bestaan oplossingen voor. De wil is er, de weg waarschijnlijk ook, maar de middelen ontbreken maar al te vaak. Het mag gezegd worden: ook het Brusselse Gewest is arm!
Nochtans ontbreekt het niet aan professionele activiteiten in Brussel. Er wordt veel geproduceerd, veel geïmporteerd en geëxporteerd, er wordt veel administratief en politiek beheerd. Maar waar gaat dan al dat geld naartoe?
20% van alle Belgische inkomsten worden in Brussel gegenereerd. Dat geld gaat allemaal naar de Belgische Staat, waar het weer wordt verdeeld onder de drie gewesten en daar zit juist het probleem. Amper 1% van dat geld wordt direct teruggegeven aan het Brusselse Gewest! Dat is dan ook de reden waarom er veel te weinig kan worden geïnvesteerd in een mooier, properder en een efficiënter georganiseerd Brussel.
Er bestaan een aantal redenen waarom een juistere financiering gerechtvaardigd zijn. Momenteel betalen de mensen die in Brussel werken maar er niet wonen, hun belastingen op de plaats van hun woonst. Het gaat hier over meer bepaald 300 000 pendelaars die bijna dagelijks gebruik maken van de Brusselse faciliteiten, maar er niet voor betalen. Dat wil zeggen dat de Brusselaars het meeste van de kosten moeten dragen.
In Berlijn worden de bewoners van de stad berekend op basis van de personen die aanwezig zijn gedurende een gewone doordeweekse dag. Op basis van die telling worden de budgetten aan de stad toegekend. Pro Bruxsel wil dat dit systeem ook wordt toegepast op het Brusselse Gewest. Dat de mensen plots hun belastingen op de plaats van hun werk betalen zal voor hun niet direct voelbaar maar het gaat er wel voor zorgen dat het geld eerlijker zal worden verdeeld onder de regio’s. Het is trouwens in het belang van zowel de Brusselaars als de pendelaars dat er kan worden geïnvesteerd in betere Brusselse faciliteiten.

24/12/09

Een betaalbare woning voor iedereen

Een woning is in vergelijking met 10 jaar geleden meer dan verdubbeld in prijs. Specialisten ter zake (of moet ik zeggen pragmatisten?) beweren bij hoog en bij laag dat het door allerlei compensaties niet moeilijker geworden is om een huis aan te schaffen.
Leningen tot aan zijn pensioen, goedkopere lasten die het gevolg zijn van een crisisje en onze veel hogere salarissen zijn maar enkele van hun zogezegde compensaties die een oplossing moeten bieden.
Brussel wordt hier weeraleens buiten beschouwing gehouden aangezien het met meer specifieke situaties moet omgaan. Er heest eerst en vooral een zeer groot tekort aan woningen en iedereen weet dat de prijs afhankelijk is van vraag en aanbod, wat op zich wil zeggen dat de prijzen van de huizen op de Brusselse immobiliën markt de pan uit swingen. De bedragen die de welverdienende Eurocraten gewillig neerleggen voor de Brusselse huizen maakt de situatie in bepaalde wijken alleen maar erger. Daarbovenop ontstaat er een nog grotere sociale kloof tussen bepaalde Brusselse buurten.
Dat de bedrukte Brusselse situatie niet uit de lucht gegrepen is kan men duidelijk afleiden uit allerlei manoeuvres dat de huidige politiek uitvinden om het fenomeen van huisjesmelkerij en opsplitsingen van huizen in te tomen. Zo zijn er wetten die een verbod opleggen om appartementen in te richten in ruimtes die kleiner zijn dan een bepaalde opgelegde grootte. De regels en wetten verschillen trouwens afhankelijk van in welke gemeente dat je woont en daarom is het belangrijk dat het woonbeleid ook een regionale bevoegdheid wordt. Toch is het ook aan te raden om de situatie eens te analyseren vanuit een andere invalshoek namelijk het standpunt van degene die alsnog geïnteresseerd zijn in die al te kleine ruimtes.
Eigenlijk komt het hier op neer: Als je een degelijke woonruimte wil dan ruïneer je jezelf door de huur van je logement en verdwijn je nog een beetje dieper in de vereenzaming, trouwens een ander typisch probleem van een grootstad zoals Brussel. Je kan anderzijds een kleinere goedkope ruimte huren in een kelder waar amper een uurtje licht per dag binnendringt, goed om depressief te worden. Of je kan een zoektocht beginnen naar dat ene perfecte appartementje dat perfect in je budget past maar waarschijnlijk niet in de buurt ligt dat jij had gekozen en waardoor je elke dag twee uur op het openbaar vervoer vertoeft. En als laatste ultimatum is er een fenomeen dat meer en meer opkomt namelijk het kraken van een pand. De leegstand is zo alomtegenwoordig in deze stad dat de lokroep om te kraken gewoon heel logisch lijkt. Moest hieromtrent, buiten de fameuze wet van Onklinx (die bepaald dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd) ook een degelijk beleid bestaan dan zou kraken geen probleem mogen zijn maar eerder een oplossing tegenover de leegstand.
Om terug te komen op de aankoop van een huis, heeft Brussel met een ander zeer specifiek probleem te kampen. Het feit dat er een grotere werkloosheid (onder de jongeren) heerst maakt dat meer verdienen, hogere salarissen en meer koopkracht niet echt als argument kan worden aanvaard voor het merendeel van de Brusselse bevolking.
Maar ja, de Brusselse gecommunautariseerde politiek vindt het blijkbaar niet belangrijk om deze problematiek SAMEN aan te pakken. Maar waar ze wel over discussiëren is of een persoon een bepaalde taal zou moeten spreken om aan een eisenpakket te voldoen om een goedkope woning te kunnen verkrijgen. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning en dan is de apartheid (beoordeling op basis van de verplichte taalkeuze) voor het verkrijgen van premies en andere voor en nadelen gewoon verwerpelijk.
Bestaande problemen opsommen zoals sommige partijen van de oppositie vaak doen is makkelijk. Pro Bruxsel wil niet alleen problemen naar voren brengen maar er ook een paar echte oplossingen voor voorstellen.
Een grote oplossing en waarschijnlijk de belangrijkste is het probleem vanuit de bron aan te pakken. Door zo veel mogelijk het verschil op gebied van taal weg te werken binnen de Brusselse bewoners kan er al heel veel opgelost worden. Dat is ook de reden waarom er zo vlug mogelijk werk moet worden gemaakt van tweetalige scholen. Het tweetalig onderwijs dat zou moeten worden aangeboden aan de Brusselse leerlingen moet natuurlijk onder de bevoegdheid staan van het Brussels gewest en niet onder het aparte beleid van de twee andere gemeenschappen. De laatste 20 jaar hebben duidelijk bewezen dat het huidige systeem niet werkt en dus is het hoog tijd voor verandering! Tweetalige personen hebben trouwens meer kans om een job te vinden en om een degelijke salaris te ontvangen.
Een andere heel voor de hand liggende oplossing is een “zero tolerantie” tegenover de leegstand, zowel van bureaugebouwen als van woonhuizen. Het kan niet zijn dat de huidige wet nog dagelijks wordt omzeild door allerlei achterpoortjes en dat daardoor mensen verplicht zijn om op engellange wachtlijsten te staan voor een sociale woning.
Zoals de Staten Generaal had geconcludeerd vind ook Pro Bruxsel dat de jeugd, de toekomst van Brussel, alle kansen moet krijgen om zich volwaardig te kunnen ontplooien. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk stil te staan bij het feit dat er zwakheden zijn die makkelijk kunnen weggewerkt worden waardoor er meer dynamiek en goedwil ontstaat bij de Brusselse jeugd. En laat ons vooral niet vergeten dat er weldegelijk een Brusselse jeugd leeft in deze stad die uit meer dan een paar relschoppers uit Kuregem bestaat en te pas en te onpas op televisie verschijnt! Pro Bruxsel kijkt uit naar een mooie toekomst van Brussel waarin de jeugd de centrale rol zal spelen!

5/12/09

Een mooie tekst van één van onze leden

Ik wil jullie deze tekst nioet onthouden: een mooie uitleg over de echte problemen van Brussel:

De originele tekst bevind zich op de blog van Huib: http://huibslog.huibs.net/

Brussel is altijd het weeskind gebleven van de Belgische compromissen.De verschillende nationale overeenkomsten sinds de zeventiger jaren, apaiseerden (bevredigden) de twee grote regios/gemeenschappen met onverantwoorde overdrachten van geld en bevoegdheden.Dat ging ten koste van de centrale (federale) regering en, zoals steeds meer blijkt, van de regio van het Brussels gewest.Ter gelegenheid van het Verdrag van Maastricht, waarschuwden de belangrijkste Europese leiders (Thatcher, Schröder en Mitterrand) al de toenmalige Belgische premier (Dehaene), dat de enorme Belgische staatsschuld (meer dan 100% van het jaarlijks nationaal product), veroorzaakt werd door de "Belgische compromissen" en maar moeilijk tot de verdragsgrens van 60% zou kunnen worden teruggebracht voor het fatale jaar 1999.Dat is dan ook niet gebeurd. De staatsschuld is nog steeds veel te hoog.Maar de andere twee regio's (Vlaanderen en Wallonië) zwommen in het geld, tot voordat de crisis vorig jaar toesloeg.Vlaanderen stelde bij voorbeeld een "jobkorting" in, exclusief voor inwoners van het gewest. Belastingkorting voor niet-werklozen, uitsluitend voor Vlamingen. De niet-Vlaamse collega's van de 300.000 Vlamingen die in Brussel werken, hadden het nakijken! Deze maatregel is nu door de nieuwe Vlaamse regering teruggedraaid, maar de separatistische NVA-component in die gewestregering zoekt dagelijks naar nieuwe "Vlaamse" regelingen, die het federale niveau in verlegenheid zouden kunnen brengen. Bij voorbeeld op het vlak van de ziekteverzekering en dat van de pensioenen.Het arme Wallonië, lijdend onder de tweede industriële revolutie, die mijnen en zware industrie uit ontwikkelde landen heeft verjaagd, heeft desondanks financiële ruimte (en terecht!) om via haar "Marshall-Plan" de massa's werklozen te engageren in nieuwe productieve activiteiten. Voorbeeld: De luchthaven van Charleroi ("Brussel-Zuid") op bijna 60 kms van het Brusselse centrum. Niet alleen de luchthaven zelf, maar vooral de diensten die erdoor worden aangetrokken, jagen de Waalse economie aan. Terecht. En gelukkig. Het lijkt als twee druppels water op wat in het Duitse Ruhrgebiet gerealiseerd wordt.Maar Brussel? Op dit moment de economische long voor zichzelf en de beide gewesten? Producent van 25% van het nationaal inkomen! (Met 11% van het nationale inwonersaantal.) "Ondergefinancierd". Dat is een politiek correct woord voor: VERWAARLOOSD!Die verwaarlozing uit zich op vele gebieden. Het ONDERWIJS is een voorbeeld. Stel je even voor dat 800 (acht honderd) leerlingen in Brussel GEEN school kunnen vinden!! Het Brusselse onderwijs wordt dan ook niet gemanaged door de regio, maar door een surrealistische cluster van organen die door de Vlaamse en Waalse regio's worden bemand. Ongelofelijk! Niet verbazingwekkend, dat ouders die het zich kunnen veroorloven, Brussel ontvluchten. De tienduizenden Europese ambtenaren en - functionarissen in de regio vinden gemakkelijk hun oplossing: De EU financiert de extra kosten voor het privé-onderwijs aan hun kinderen.En verwaarlozing uit zich ook in de economie: De oproepen van Brusselse werkgevers om de werking van het Gewest uit te breiden, taalvereisten te versoepelen, enz.: zelfs die oproepen worden genegeerd.Ik spreek nu maar niet over de ruimtelijke ordening (de infrastructuur), die ofwel verwaarloosd, ofwel overontwikkeld wordt, tegen de belangen van de Brusselaars in.En de cultuur? De KVS, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, past zich aan aan het Brusselse en internationale publiek. Ze creëert een schouwtoneel van Nederlandstalige Europese cultuur in het centrum van Europa. Reactie van de Vlaamse subsidiegever (de Vlaamse NVA-minister Bourgois)? - Dreigement om de subsidies in te trekken!! Het Nederlandse culturele Centrum "De Buren" probeert tegenwicht te geven, maar ontvangt slechts weinig steun uit eigen land.Deze Nederlandse Brusselaar heeft zich aangesloten bij een Brusselse beweging die voor Brusselaars Brussel voorop wil stellen (ProBruXsel). Ik ben het niet altijd met de standpunten van mijn partijgenoten eens. Er zijn meerdere wegen die naar een terechte positie voor Brussel leiden.Maar wat ons verbindt, dat is een besef van de onrechtvaardigheid die de positie van onze stad en onze regio heeft verslechterd tot een peil, dat onmenswaardig is. Het zou beter zijn, als de Brusselse afdelingen van de grote partijen (de Parti Socialiste, het Mouvement Réformateur met zijn FDF-filiaal, de CDH) zich zouden inzetten voor Brussel als gemeenschap en gewest. Helaas is dat niet zo. Zelfs als men geëngageerd is in de Brusselse politiek, zoals CDH-voorzitster Joëlle Milquet, die schepen is in Brussel-stad, zelfs als men intelligent is als Elio di Rupo, voorzitter van de PS, kan men zich alleen maar een nauwere relatie Wallonië-Brussel voorstellen als oplossing van de problemen.
De kleinere partijen, vanuit Brussels perspectief, zijn de Vlaamse: De SP.a heeft zijn lot aan de anti-Brusselse standpunten van het NVA verbonden. NVA-voorzitter Bart de Wever oordeelt, dat Brussel geen bestaansrecht heeft, omdat het "het product is van 1830". De stad is "besmet" door het "Belgicisme" van de Belgische elite. Is dat de schuld van de 1,2 miljoen inwoners? De typisch Brusselse integratie is, naar mijn bescheiden mening, het resultaat van jarenlange inspanningen van de gewone Brusselaar. Een inwoner van de Marollen begint zijn zin in het Vlaams en eindigt hem in het Frans. Wat is daar mis mee? Om Brussel te verklaren tot Vlaamse stad (ook-Vlaamse stad) is het voldoende om in de Vlaamse gewestelijke constitutie op te nemen, dat er ook Franstalige en tweetalige Vlamingen zijn. West-Vlamingen en Limburgers zijn bij voorbaat akkoord.Maar dat is te veel voor de oude Flaminganten die De Wever's achterban vormen.Daarom moet er een NIEUWE speler komen in het Belgische politieke spel: Brussel.Vlamingen in Brussel zouden er beter aan doen, om niet te vertrouwen op schijnbare voordelen die hun oorsprong vinden in de Egmont-achtige compromissen. Het is een vergiftigd "geschenk". Hun echte bondgenoten zijn hun Franstalige buren.Franstaligen in Brussel, zouden er beter aan doen, niet meer te geloven in hun capaciteit om Franstalige Walen te overheersen. Olivier Mangain (van het FDF) wordt terecht door de Luikenaars en de inwoners van Namen en Bergen, gewantrouwd als een vertegenwoordiger van de vroegere overheersing door Brusselse bourgeois. De Franstalige Brusselaars hebben niets te winnen bij een oudmodisch Belgicisme. Ze zijn ertoe veroordeeld, hun eigen stad te verdedigen. Samen met de niet- of half- Franstaligen.Alain Deneef heeft vorig jaar een lovenswaardige campagne gevoerd, om de enen en de anderen te overtuigen. Tevergeefs. Op korte termijn. Maar wat niet is, zal nog komen. Begrijpelijkerwijs, heeft hij ervan afgezien, om het fragiele Brusselse bewustzijn over te leveren aan een enkele politieke beweging. Het zijn de Brusselse partij-afdelingen, die moeten veranderen. De Deneef-actie heeft daartoe bijgedragen. Vruchten te oogsten bij de volgende gemeentelijke- en regionale verkiezingen.Hopelijk...

8/10/09

De autoloze zondag


Het was een schitterende dag om nog eens de fiets uit te halen voor de Brusselaars. Bovenop een overvloed aan zon konden we ook genieten van een overvloed aan activiteiten die door allerlei verenigingen werden georganiseerd in het kader van de autoloze zondag. Zo was er bijvoorbeeld open monumentendag en allerlei straatanimatie in alle hoeken van de stad.
De fietstocht van Pro Bruxsel was een succes want de hele fles helium en maar liefst 400 ballonnen zijn uitgedeeld aan voorbij wandelende Brusselaars. Een mooie manier om de mensen dus te laten weten dat we weldegelijk aanwezig zijn en dat we ook plannen om ons avontuur als echte Brusselse partij verder te zetten. Dank aan de leden van Pro Bruxsel die aanwezig waren op dit evenement en al diegene die zich ingezet hebben om deze dag te kunnen realiseren!
Enkele fotootjes17/09/09

PRO BRUXSEL AANWEZIG OP DE AUTOLOZE ZONDAG /

.
Ik ben volop bezig met het creëren van een decoratie element dat we mee gaan sleuren met de fiets op de autoloze zondag. Het gaat om twee figuren die de Waalse haan en de Vlaamse leeuw voorstellen die samen toasten , zittend op een grote hoop geld en goud.
Een woordje uitleg: Pro Bruxsel ijvert voor een juiste financiering van Brussel want Brussel genereert 20 % van het Belgische vermogen , en amper 1% daarvoor komt terug naar Brussel. Toch bestaat Brussel uit 1/10de van de Belgische bevolking en dan spreek ik nog niet over al de verschillende kosten, niet gegenereerd door de Brusselaars, dat Brussel moet dragen. Meer specifiek gaat het hier over de dagelijkse pendelaars, de toeristen, en alle speciale services waarvoor een multipele hoofdstad garant moet kunnen staan. Dus bovenop de constant bestaande apartheid moeten we nog eens gediscrimineerd worden op financieel vlak tegenover de andere regio’s, en dat zijn we beu! Het is tijd dat de Brusselaars opstaan en van zich laten horen! En dat kan, bijvoorbeeld op de autoloze zondag. Meer info hieronder:

PRO BRUXSEL AANWEZIG OP DE AUTOLOZE ZONDAG
20 SEPTEMBER 2009 - 9.00u MEISERPLAATS - 13.45u GROTE MARKT
Pro Bruxsel zet zich in voor de sociale, economische en ecologische vooruitgang van onze stadsregio. Meer dan 8000 Brusselaars hebben dit bij de laatste verkiezingen wel begrepen, en dit is nog maar een begin.Voor Brussel is de mobiliteit, die tol en herfinanciering van het openbaar vervoer inhoudt, een belangrijke inzet. het is dan ook niet meer dan normaal dat onze partij op straat komt op de 'Autoloze zondag'. Onze boodschap zal op een ludieke en positieve manier gebracht worden: een haan en leeuw, zwemmend in de Euro's, zitten comfortabel in het aanhangwagentje van de Brusselse fietser. Een Brusselse riksja taxifiets transporteert een dikke haan en leeuw - natuurlijk omgeven door Pro Bruxsel ballonnen van de kinderen.Kom ons vanuit alle hoeken van Brussel en omgeving vergezellen met jullie fietsen. Om 9u verzamelen we aan de Meiserplaats en om 13.45u staan we op de Grote Markt !Het is belangrijk dat we met veel deelnemers zijn in T-shirts van Pro Bruxsel (daar te verkrijgen) en met de door ons ter beschikking gestelde bordjes op jullie fietsen.Wij rekenen op jullie allen om er samen een plezante autoloze zondag van te maken. Op 20 september zullen we bewijzen dat Pro Bruxsel boven alles 'Brusselaars zijn die weten wat ze willen !

Philippe Delstanche
Voorzitter Pro Bruxsel

Een organisatie van Pro Bruxsel Noord
Inlichtingen en inschrijvingen bij Max De Brouwer (0475/84 18 36)
.

4/09/09

VOKA eist meer middelen tegen files rond Brussel

.
De Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde eist meer overheidsmiddelen om de files in Vlaams-Brabant te voorkomen en hekelt dat de regio al sinds een decennium stiefmoederlijk behandeld wordt. "De voorbije 9 jaar werd slechts 21 procent van de budgetten voor wegeninfrastructuur in Vlaams-Brabant uitgegeven terwijl 70 procent van het Belgische fileleed zich hier, bij uitstek op de ring rond Brussel, voordoet", aldus VOKA.De files op de Brusselse ring hebben sinds begin september weer dramatische vormen aangenomen. "De directe economische kost van deze files op de ring en sluipwegen loopt op tot 207 miljoen euro per jaar, het equivalent van 4.500 jobs. Dit mobiliteitsinfarct is een kwestie van algemeen belang." VOKA vraagt een beleid dat knopen doorhakt en budgetten vrijmaakt voor investeringen in infrastructuur en voor een openbaar vervoer dat afgestemd is op de noden van het woon- en werkverkeer. (belga/gb)


Blij te zien dat we niet de enige zijn die met dit verhaal naar buiten komen! Het mag een feit wezen dat er te weinig is gedaan om de files op de ring rond Brussel te bestrijden. De oorzaken zijn volgens Pro Bruxsel en VOKA te wijten aan de manier waarop er met Brussel wordt omgegaan sinds de oprichting van de drie gewesten, nu 20 jaar geleden.

31/08/09

Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij

.
Ik probeer, als ontwerper, voor zover het mogelijk is om met zoveel mogelijk ontwerpwedstrijden mee te doen. Blijkbaar is dat de beste manier om herkenning te kunnen genieten. Ik heb al een paar slechte ervaringen achter de rug, waaronder Parckdesign, een wedstrijd dat Mv. Uytebrouck heeft georganiseerd. Wedstrijdreglementen die niet worden nageleefd, vriendjespolitiek en de enorme kosten die er bij gepaard gaan zijn maar een paar van de punten die schering en inslag zijn.

Ik las juist nog het wedstrijd reglement van OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) maar ben bij het eerste punt al blijven steken omdat het me enorm stoorde.· Art. 01 Deelname kan met producten met een duidelijke ‘Vlaamse’ link. Dat betekent dat producten van
ontwerpers uit Vlaanderen, die niet bij Design Vlaanderen erkend zijn, ook in aanmerking komen,
net als producten van Waalse ontwerpers en van buitenlandse ontwerpers als ze gemaakt werden
voor bedrijven in Vlaanderen gevestigd. Omgekeerd, komen ook producten in aanmerking die
ontworpen zijn door ontwerpers uit Vlaanderen, in eigen beheer of in opdracht van bedrijven uit
Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Zowel ontwerpers als bedrijven kunnen dus deelnemen.
De producten mogen niet langer dan 3 jaar op de markt zijn.

Als ik iets ontwerp dan ga ik echt niet nadenken over de link dat ik maak naar een taalgroep. Een design is gemaakt voor “mensen”. Ik denk niet dat Vlamingen anders dan Walen zitten op een zitbank. Ik denk ook niet dat Vlamingen anders, al dan niet beter of niet, dan Walen werken aan een ontwerp. Noch een productie noch een ontwerp spreekt een taal. Dat is ook de reden dat, desondanks ik er waarschijnlijk veel kansen door mis, me geen lid maak van Design Vlaanderen. Mijn ontwerpen zijn zowel Brussels als Belgisch als Europees als Internationaal, en dus niet gelinkt aan taal of grondgebied.
Ik ben principieel tegen het overdreven subsidiëren van kunst en designontwerpen, juist omdat er een grote kans ontstaat dat er een addertje in het gras zit. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat vanaf het moment dat Bert Anciaux subsidies heeft toegeschreven aan de serie Jess op VTM, de hoofdpersonages geen “vreemde taal” meer mochten spreken. In de kunsten en ontwerpwereld is het dus net zo. De overdreven grote sommen die aan 1 kunstenaar worden gegeven is ook iets dat me enorm stoort maar dat is een andere discutie.
Ik weiger alleszins mee te doen aan dat soort van gemanipuleerde vorm van apartheid waar er onrechtstreeks slachtoffers moeten worden gemaakt, enkel en alleen om er zoveel mogelijk zelfprofijt uit te kunnen halen. Dit soort van initiatieven bevordert de creativiteit absoluut niet. Integendeel, het beeld dat we naar het buitenland versturen is niet bepaald een positief en verdraagzaam beeld.
Toekomst gericht ga ik proberen nog enkel met buitenlandse wedstrijden mee te doen. Dat zal me toelaten van, ten eerste een internationaal imago op te bouwen en ten tweede mijn participatie in de geforceerde apartheid te vermijden. Ik zal misschien nooit een erkenning krijgen op Vlaams gebied maar zal eens zo fier zijn op mijn propere internationaal gerichte carrière!
.

27/08/09

Les enfants sans écoles

.
Dit is toch wel weer iets typisch Brussels dat op een heel snelle manier kan opgelost worden. Gewoon de politieke moed en goede wil die ontbreekt en dan spreek ik nog niet over het Communautaire gehakketak. En wie is hier in de eerste plaats het slachtoffer? De Brusselse schoolgaande jeugd! Ik ben blij te weten dat onze partij via Chantal Liesse zich ook hier inzet.
Merci Chantal de t’inquiéter et de t’investir pour trouver une solution pour cette injustice!


.

Een artikel op Brusselnieuws.be

.
Duiding brengen bij reacties van mensen die onze berichtgeving niet goed begrijpen is soms van groot belang. Dit kan gebeuren op websites van de grote nieuws ankers en andere fora die ter beschikking staan voor het grote publiek. Persoonlijk reageer ik liever niet op directe provocaties van extremistische of separatistische partijen want ik vind, dat buiten hun onverdiende aandacht te geven, het meestal weinig opbrengt. Na het verschijnen van een artikel op www.brusselnieuws.be heb ik dat toch maar gedaan maar gewoon om hun van meer informatie te voorzien. De reactie die na mijn reactie volgde deed me veel plezier want de schrijver blijkbaar goed begrepen waar het wel om ging.

Het artikel: http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/pro-bruxsel-vlaamse-eis-vormt-een-obstakel

Pro Bruxsel: 'Vlaamse eis vormt een obstakel'

Brussel - De tweetalige pro-Brusselse Pro Bruxsel schaart zich achter de uitspraken die Frans Crols op de 8ste IJzerwake deed. Crols pleitte daar dat Vlaanderen Brussel moest loslaten.
Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends en gastspreker op de radicaal-Vlaamse IJzerwake pleitte zondag voor een onafhankelijk Vlaanderen, desnoods zonder Brussel.Pro Bruxsel, de tweetalige partij die streeft naar de erkenning van Brussel als een volwaardig Gewest, op gelijke voet met de twee andere gewesten, deelt deze mening. "Het opeisen van Brussel door Vlaanderen is een groot obstakel in de erkenning van Brussel als volwaardig Gewest, met alle bevoegdheden die daarbij horen," klinkt het in een persmedeling.Pro Bruxsel kant zich ook tegen een uitbreiding van het Brussels Gewest in de vorm van de zogenoemde 'Federatie Wallonië-Brussel', waarvoor binnen de Franse gemeenschapsregering stemmen opgingen. "Een dergelijke federatie is niet democratisch verkozen en haar doeltreffendheid en gegrondheid wordt ernstig in gevaar gebracht door de maatschappij."
N-VA en Vlaams Belang lieten eerder al weten dat een onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel geen optie is.

De reacties:

 1. Band Brussel-Vlaanderen moet worden versterkt
  door Mike Barlow op 26-08-2009 13:02
  De vijf-man-en-een-paardenkop partij Pro Bruksel is dus terug van weggeweest. Het is niet zo verwonderlijk dat de "stadspartij" Dhr. Crols steunt in zijn stelling dat Vlaanderen haar hoofdstad moet opofferen. Pro Bruksel wil zo gauw mogelijk de Brusselse Vlamingen afsluiten van hun volksgenoten in de rest van Vlaanderen. Wat de Nederlandstalige Pro-Bruksel-aanhang vergeet is dat zonder de steun van Vlaanderen de hen zo dierbare tempels van de multi-culturele stadscultuur vrij snel hun deuren zouden moeten sluiten.
 2. Pro Bruxsel
  door Wuyts R. op 26-08-2009 15:49
  Héwel merci, van je stadsgenoten moet je het hebben! Straks zitten de Brusselse Vlamingen hier op een eiland. En dan zouden die kwiebussen van ProBruxsel nog willen dat we voor hen stemmen, 't is godgeklaagd. Zouden ze van Brussel een soort ministaat willen maken, zoals Monaco of Liechtenstein?
 3. Een reactie van een lid van Pro Bruxsel
  door Ognev Vlaminck op 27-08-2009 02:42
  De reden dat pro Bruxsel op de uitspraken reageert, is omdat in dit debat de Brusselaar zijn mening niet wordt aanhoord. Pro Bruxsel wil via deze in de naam van de Brusselaar ook een mening geven. Pro Bruxsel is niet voor een splitsing, maar als het echt niet anders kan, is Brussel liever geen aanhangsel van een onafhankelijk Vlaanderen! Pro Bruxsel was trouwens de enige van de “kleine partijen” die met twee volledige lijsten (bijna 100 mensen) naar de verkiezingen is getrokken. Geen vijf-man-en-een-paardekop partij dus. Pro Bruxsel vraagt niet liever dat Vlaanderen zijn centjes op een andere manier spendeert dan ze in ééntalige “cultuurcentrums” te stoppen. Brussel is een tweetalige regio waar de Brusselaars SAMEN naar een tweetalige bibliotheek of ontmoetingscentra willen gaan. Pro Bruxsel wil zoveel autonomie en bevoegdheden als Vlaanderen en Wallonië. Niet meer en niet minder. Waarom zou de regio Brussel minderwaardig moeten behandeld worden tegenover de twee andere regio’s?
 4. Kiezen of delen aub.
  door Albert Rosner op 27-08-2009 10:25
  De Nederlandstalige Brusselaars moeten beseffen dat de voordelen die ze halen uit Vlaanderen ook negatieve gevolgen hebben, maar dan wel voor een groot deel anderstalige bevolking van Brussel, de ontwikkeling van Brussel belemmert, en op langere termijn Brussel veroordeelt tot balkanisatie. Deze negatieve gevolgen worden veroorzaakt doordat Vlaanderen en Wallonië een te grote zeggenschap hebben over Brussel, deze als melkkoe gebruiken, en geen ontwikkelingsprojekt hebben voor Brussel anders dan zich opstellen als verdedigers van de belangen van de zogenoemde officiële Vlaamse en Franstalige Brusselaars. Frans Crols heeft ongetwijfeld gelijk : de drie gewesten worden belemmerd in hun ambities door de complexe verwevenheid van de instellingen. Simpeler en efficiënter zou zijn : Drie of vier quasi-onafhankelijke Gewesten inclusief persoonsgebonden bevoegdheden. Wat dan met het Vlaams in Brussel ? : De vraag moet gesteld worden : willen de inwoners van dit land nog een Brussels stadsgewest met hoofdstedelijke functie of niet ? Als het antwoord ja is, dan moeten de rechten en plichten van de gewesten tegenover elkaar in functie hiervan opgesteld worden, en dan moet de tweetaligheid in Brussel gewaarborgd worden. Maar dan niet via de permanente inmenging van bestuur vanuit Vlaanderen en Wallonië. Als het antwoord nee is, dan moeten de Brusselaars zelf beslissen welke richting ze uitgaan met maatregelen zoals : - Engels als officële taal bij invoeren - stadstol invoeren - een Gewestelijk onderwijsnet invoeren met bijzondere aandacht voor Nederlands en Engels - etc... En in dat scenario zouden de specifieke voordelen aan de Nederlandstalige Brusselaars (zoals zorgverzekering, allerhande abbonementen, Vlaamse ziekteverzekering, etc) wel eens kunnen verminderen, maar dat zou dan in ruil zijn van een betere stadsontwikkeling, met een meer solidaire Brusselse maatschappij, en op termijn meer voordelen door de rijkdom die het Brussels gewest voor alle inwoners zal opbrengen. En wie denkt dat dit droombeelden zijn moet zich maar eens indenken hoe aan de andere kant de balkanmechanismen overal in de wereld plaatsgevonden hebben en nog steeds plaatsvinden. De politieke crisis die wij nu reeds twee jaar beleven is de aanzet hiervoor : wij staan dus op een keerpunt die nog net beide kanten uitkan.

Een reactie van Pro Bruxsel op de uitlatingen van Frans Crols

17/08/09

Meertalig onderwijs: Goed Nieuws!


Ik ben enorm begaan met het onderwijs in de Brusselse regio. Meer bepaald met het kunnen aanbieden van tweetalig onderwijs in de Brusselse regio. Dat het onderwijs eerst een bevoegdheid moet worden van de Brusselse regio, dat lijkt nogal duidelijk, want zoals het nu gaat werkt het niet. Nu is het de Vlaamse gemeenschap die verantwoordelijk is voor het Nederlandstalig onderwijs en de Waalse gemeenschap die verantwoordelijk is voor het Franstalig onderwijs. Samenwerken zien ze niet zitten, integendeel. Als er te veel Franstalige kinderen naar de Nederlandstelige scholen gaan dan zetten ze er een rem op. De reden hiervoor is dat de traditionele partijen altijd op de proppen komen met dezelfde argumentatie namelijk dat het niveau van het onderwijs er op achteruit zou gaan. Maar dat is omdat ze het onderwijs niet willen of kunnen aanpassen aan de andere noden die deze tweetalige regio met zich meebrengen. Toch kwam er vandaag goed nieuws binnen! Nu blijkt uit een onderzoek aan de VUB dat de hersenen van tweetalige kinderen veel minder inspanningen moeten leveren bij eenvoudige rekenopdrachten vergeleken met kinderen die slechts één taal onder de knie hebben. Pro Bruxsel is verheugd met dit nieuws en heeft des te meer redenen om te pleiten voor een tweetalig en meertalig onderwijs! Meer uitleg in dit artikel van De Morgen.

Tweetalig onderwijs maakt slimmere kinderen

De hersenen van tweetalige kinderen moeten veel minder inspanningen leveren bij eenvoudige rekenopdrachten dan die van kinderen die slechts één taal onder de knie hebben. Voor het eerst kon de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat aantonen met hersenscans.Meertalig onderwijs biedt een hele reeks troeven volgens het onderzoek van de VUB. "Door een aantal lessen in het Frans - twintig procent is al voldoende - te volgen, kunnen kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier de tweede taal leren."Tweede taal ook goed voor moedertaalOpmerkelijk is dat meertalig onderwijs niet alleen positieve effecten heeft op de verwerving van die tweede taal, maar ook op de taalvaardigheid van de moedertaal. Kinderen die andere vakken aangeleerd kregen in de tweede taal, beheersen die leerstof bovendien even goed en soms zelfs beter dan wanneer die in de moedertaal gegeven werd. Wiskunderesultaten waren volgens de VUB in sommige scholen opvallend goed. Dat positieve effect deed zich wel voornamelijk voor bij leerlingen van basisscholen.HersentrainingVolgens de onderzoekers van de VUB moeten hersenen actiever zijn tijdens lessen in een andere taal. Zoals atleten die sterker worden door te trainen, presteren hersenen namelijk beter als ze extra geprikkeld en uitgedaagd worden. Meertalig onderwijs start dan ook het best zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld in de kleuterklas, aldus de VUB.Voor het eerst kan de VUB haar pleidooi voor een veralgemeend tweetalig onderwijs in Nederlandstalige scholen staven met hersenscans. Op de scans van het onderzoek van de VUB is een duidelijk verschil te zien tussen één- en tweetalige kinderen. Het onderzoek, dat nog voortloopt, werd uitgevoerd bij 30 kinderen. (belga/tw)
17/08/09 12u54

Of meer informatie op de website van de VUB:
Tweetalig onderwijs stimuleert leercapaciteit bij kinderen
Kinderen die al van jonge leeftijd een deel van de leerstof op school in een andere taal krijgen, hebben een beduidend grotere leercapaciteit dan hun leeftijdsgenootjes. Voor het eerst wordt dit ook bewezen door beeldmateriaal. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben de hersenactiviteit van een- en tweetalige kinderen in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de hersenen van tweetalige kinderen veel minder inspanning moeten leveren bij eenvoudige rekenopdrachten.
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel ijveren al vijftien jaar voor een veralgemeend tweetalig onderwijsaanbod in Nederlandstalige scholen, maar meer dan enkele proefprojecten (5 in Brussel, 9 in Vlaanderen) heeft dat op Nederlandstalig niveau voorlopig nog niet opgeleverd. Onze Franstalige landgenoten hebben de boodschap wel begrepen en zitten al een stuk verder op het gebied van meertalig onderwijs.
De voordelen van meertalig onderwijs zijn nochtans legio. Door een aantal lessen in het Frans te volgen – twintig procent is al voldoende – kunnen de kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier de tweede taal leren. Tegenstanders vrezen dat dit ten koste zou gaan van de eigen moedertaal of van de beheersing van de leerstof, maar onderzoek heeft intussen veelvuldig aangetoond dat deze angst ongegrond is. Meer nog: uit recent onderzoek van prof. dr. Piet Van de Craen en enkele collega’s van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat meertalig onderwijs zelfs een hele reeks troeven biedt. Voor het eerst brengen zij deze nu ook in beeld door middel van hersenscans.
Niet alleen gebeurt de verwerving van de tweede taal bij meertalig onderwijs veel optimaler dan op de traditionele manier, maar bovendien blijkt deze aanpak ook heel wat positieve effecten te hebben op de taalvaardigheid in de moedertaal. De stof die in de tweede taal wordt onderwezen, wordt even goed beheerst en in sommige gevallen zelfs beter dan wanneer die in de moedertaal wordt gegeven. Zo noteerden sommige scholen met name voor het vak wiskunde opvallend goede resultaten. Dit positieve effect deed zich wel voornamelijk voor op het basisschoolniveau.
Het basisprincipe is eenvoudig: om delen van de leerstof in een andere taal te volgen, moeten de hersenen actiever zijn tijdens het leerproces. Hersenen die geprikkeld en uitgedaagd worden, presteren beter net zoals de spieren van een atleet sterker worden door training. Er worden meer neuronale verbindingen gemaakt, vooral op jonge leeftijd. Voor een optimaal resultaat kan men dan ook het best zo vroeg mogelijk beginnen met meertalig onderwijs, bijvoorbeeld van in de kleuterklas.
De positieve effecten van tweetaligheid zijn ook duidelijk te zien op de hersenscans die de onderzoekers maakten van kinderen die eenvoudige bewerkingen voorgelegd kregen. Op de scans is een duidelijk verschil te zien tussen een- en tweetalige kinderen. De hersenen van eentaligen vertonen bij de oefening een duidelijke inspanning, terwijl de hersenen van de tweetalige kinderen helemaal geen werkdruk vertonen. De hersenactiviteit van de kinderen uit het tweetalig onderwijs, ligt ergens in het midden tussen deze twee extremen. Dit bewijst dat tweetaligheid zelfs voor non-verbale taken een gunstig effect heeft op de hersencapaciteiten.

Meer informatie: Prof. dr. Piet Van de Craen . tel: 02-629 26 48 . gsm: 0475-32 07 09 . pvdcraen@vub.ac.be
.

25/07/09

de Fifi-niet versus de Regio-niet

Nooit gedacht dat het echt bestond tot ik er laatsleden eentje tegen kwam. Ik had er wel al van gehoord maar het idee op zich was zo raar dat ik er gewoon niet wou in geloven. Daar stond het, de pootjes met stokjes verbonden, starend in het niets en wachtende om voor de zoveelste keer gered te worden. Deze “Fifi-niet” was echt een wonder exemplaar!
De “Fifi-wat?!?!” zullen de meeste nu denken! De Fifi-niet is een hondje, als we het zo mogen noemen, die blind is en ontbeend is. Hij kan dus niet op eigen poten staan en kan zich door zijn blindheid niet uit eigen beweging verplaatsen. De Fifini was als rashond ontwikkeld en werd gekweekt door de katholieke kerk. Doordat hij volledig afhankelijk is van de mens om te overleven werd het als ultiem symbool van onderdanigheid aanzien. Onderdanigheid aan het geloof en aan God. Het was destijds een populair troeteldiertje onder de welgestelde die niet veel anders te doen hadden dan zich te ontfermen over een zwakkere binnen deze maatschappij. De Fifi-niet was zelfs zo erg met zijn afhankelijk vergroeid dat zijn vel aan de bovenkant als een handvat vormde om makkelijk van hier naar daar meegesleurd te kunnen worden.
Net zoals sommige mensen zich pijnigen binnen bepaalde aftakkingen van het geloof, werd het hondje door de mens aanzien als het hebbeding om zijn devotie te uiten. De Fifi-niets waren heel zeldzaam want het was enkel en alleen de kerk die zich bezighield met het kweken van de Fifi-niets, iets waarvan de complexiteit zo groot was dat nog niemand er in was geslaagd een nieuwe Fifi-niet ter wereld te brengen.
In de verhalen die over de Fifi-niets de ronde deden ging het zelfs zover dat er tijdens de preek werd verteld dat, als men er hard genoeg voor bad, of men genoeg financiële offers gaf aan de kerk, iemand die niet in de maatschappij thuishoorde kon worden veranderd in een Fifi-niet. Mensen waren nog liever dood dan gefifi-nieerd verder te moeten leven. Toch gebeurde het dat een persoon verdween op hetzelfde moment dat een nieuwe voogd werd gezocht voor een Fifi-niet.
Ook vandaag worden er nog Fifi-niets gekweekt, maar niet meer door de Katholieke kerk. Sinds de scheiding van kerk en staat heeft de politiek de rol als verdeler van de Fifi-niet op zich genomen. Het gebeurt nu zowel intern als extern.
Intern wordt de verkiezingdrempel als eerste criteria gehanteerd om bepaalde partijen en mensen te Fifi-nieren. Ook al hebben die partijen soms veel stemmen gehaald, toch hebben ze geen recht op een volwaardig bestaan. Ze leven maar zijn verplicht te leven volgens het ritme van hun eigen miserabele kunnen, en van datgene wat hun wordt opgelegd. Sommige gefifi-nieerde partijen sterven uit, andere maken zich sterk door gebruik te maken van wat er voor handen is.
Extern gebeurt hetzelfde zij het op een veel ernstigere basis. In een land zoals België, dat uit drie regio’s bestaat, wordt een volledige regio gefifi-nieerd. De Brusselse Regio wordt geleidt door de twee andere regio’s die zich duidelijk superieur wanen tegenover het Hoofdstedelijke Gewest. Brussel wordt zich, net zoals de Fifi-niet van zijn beenderen wordt ontnomen, van zijn financiële mogelijkheden ontnomen om te vermijden dat het zelfstandig kan zijn. Net zoals de Fifi-niet blind is, wordt Brussel in een constante naïviteit gedompeld waardoor de waarheid achterblijft. En net zoals de Fifi-niet met zijn handgreep op zijn rug aan de mens is verbonden is de Brusselse Regio op een gedwongen manier verbonden aan zijn zogenaamde meerdere namelijk Vlaanderen en Wallonië.
Is dit verantwoord? Is dit de manier waarop we ons willen laten meesleuren in het communautaire debat? Is het normaal dat een ademende stad geen recht heeft op een eigen zelfstandig leven? Hoe lang wil de Brusselaar nog blindelings worden begeleid volgens twee verschillende patronen?
Pro Bruxsel wil dat Brussel geen "Regio-niet" meer is maar wel wordt aanzien als een volwaardig gewest, met dezelfde bevoegdheden als zijn buurregio’s. Pro Bruxsel wil dat Brussel de structuur terug wordt gegeven die hem recht op eigen beslissingen gaf. Pro Bruxsel wil dat de Brusselaars hun ogen openen en de realiteit durven aanzien. Pro Bruxsel wil zich bevrijden van de handgrepen die Brussel al 20 jaar in bedwang houden. De regio Brussel wil af van zijn titel als “Regio-niet” en net zoals alle andere Regio’s met respect worden behandeld!

24/07/09

Nooduitgang

Ik herinner me laatst dat ik me te voet naar het station begaf en dat er een persoon me voorbij stak. Op zich niets op aan te merken tenzij het feit dat ik hiermee moet toegeven dat ik nooit snel stap om een trein of bus te halen simpelweg omdat ik me dan tenminste nooit voor niets zal gehaast hebben als ik die bus of trein alsnog mis. Toch was er iets met de persoon die me voorbij stak dat me had verrast De jongen was namelijk blind. Hij had een witte stok waarmee hij heel vlug de rand van de stoep betaste en zich op die manier razendsnel richting station begaf. In mijn rustig tempo was ik nog aan het nadenken over de resultaten van de voorbije verkiezingen tot ik plots tot de conclusie kwam dat de twee situaties waarschijnlijk heel vergelijkbaar zijn.
Waarom kiezen mensen voor die politiekers die meer zichtbaarheid genieten via de dagelijkse media? Ik denk dat het om dezelfde reden is dat die blinde jongen met een gerust hart zich naar het station begeeft. Het is het alledaagse, het te verwachte patroon en de gewoontes dat ons “vertrouwen” geven. Het is ook datzelfde “vertrouwen” dat ons het leven makkelijker lijkt te maken omdat we weten wat te verwachten.
Op zich is het een begrijpelijke verklaring die door het recht van ieders keuze zeker niet in vraag moet worden gesteld. Het jachtige leven, de soms heel moeilijke politieke situaties en de ‘ver van mijn bed’ argumentatie zijn gegronde redenen waarom mensen op hun verkiezingsformulier een naam gaan kiezen die hun bekend in de oren klinkt. Het is zeker niet dat die kiezer daarom weet welke functie die politieker uit heeft geoefend of wat zijn opinies zijn op bepaalde thema’s. Het is dus uit pure gemakzucht die wordt gegenereerd vanuit een zekere politieke moeheid.
Toch zitten er addertjes in het gras. Als er op een mooie dag plots een paal wordt geplaatst in het midden van het voetpad naar het station, dan heeft de blinde jongen waarschijnlijk de volgende dag een blauw oog. Hij vertrouwde te veel op diegene die voor hem een mooi pad hadden gelegd. Ook hij rekende, doodgewoon uit gemakszucht, niet op het feit dat tussentijds, door de evolutie en kwestie van de verkeerssituatie te verbeteren, het pad kon gewijzigd worden. In de politiek is het net zo. De politiekers die ons vertrouwen geven door regelmatig zichtbaarheid te geven op de wat er gebeurd in de politiek, moeten soms ook een stapje opzij zetten om het beleid een alternatieve route in te kunnen laten slaan. Na twintig jaar is ook de Brusselse situatie zodanig veranderd dat er nood is aan nieuwe soort van politiek. De te bewandelende weg moet er één zijn die mensen weer samenbrengt. Een politiek die vanuit een Brusselse opinie wordt beheerd en niet vanuit een Vlaamse of een Waalse visie wordt bepaald. Brussel heeft nood aan vereenvoudiging zodat Brusselaar weer zicht krijgt op hoe Brussel wordt bestuurd. Minder politiekers, een betere financiering en werken aan een stad die meer is gericht op zijn inwoners en dan op de pendelaars.
Pro Bruxsel is de politieke partij dat voor de Brusselaars die nieuwe weg kan aanleggen die waarschijnlijk ook de enige uitweg is uit de politieke patroon in dewelke het huidige ultra separatistische en dualiserende beleid zit verwikkeld.
Pro Bruxsel wil een weg aanbieden die luistert naar de noden van zijn gebruikers. Een weg waarop alle talen mogen worden gesproken zonder dat er daardoor barrières ontstaan. Een weg die toelaat een leefbare stad te bewandelen waarin respect voor elkaar primordiaal is. Een duurzaam pad, naar een betaalbare woning waar geen vliegtuigen bovenrazen en waar constant deuren worden geopend naar meer werkmogelijkheden. Een weg die leidt naar scholen waar plaats is voor elke Brusselse student. Een weg waar iedereen, jong en oud, autochtoon of allochtoon, arm of rijk een plaats vind om zich samen volledig te ontplooien. Een weg die toelaat van de echte Brusselaar aan het woord te laten binnen de Brusselse politiek. …

14/07/09

Stilte na de storm of storm na de stilte?

.
Zoals het hoort , als je een eerlijk oordeel wil geven over een bepaald onderwerp, is het belangrijk de tijd te nemen en geduldig te zijn om te zien hoe de dingen evolueren. Dit geld zowel voor de interne gang van zaken als voor wat er buiten de partij gebeurt.
Ik ga niet uitwijken over de wijzigingen binnen de partij aangezien het eigenlijk over niet meer gaat dan gedwongen aanpassingen naargelang de noden van een alsmaar groeiende partij. Na de parlementaire vakantie zal ik zeker meer uitleg kunnen verschaffen over de interne aanpassingen maar die zullen naar alle waarschijnlijkheid op dat moment ook op de officiële website verschijnen. De statuten gaan aangepast worden, er gaan lokale afdelingen worden opgericht zodat we ons op de volgende gemeentelijke verkiezingen kunnen concentreren, en ik ga me bezighouden met de oprichting van een jongeren afdeling binnen de partij. Ik ben ondertussen ook volwaardig lid geworden van het partijbureau en ik wil dus ook via deze weg de leden van het partijbureau bedanken voor het vertrouwen dat ze me hebben gegeven!
Dat we al een zekere invloed hebben maar nog geen beslissingen kunnen nemen binnen de Brusselse politiek, mag geweten zijn. Maar ik wil er toch aan toevoegen dat het vooral komt door het feit dat we geen tweetalige lijst hebben mogen binnenbrengen. Had dat wel gemogen dan hadden we met onze 8000 stemmen waarschijnlijk twee zetels in het Brusslese parlement. Voor de pure Vlaams/Nederlandstalige lijsten is de regeling via de pariteiten een goed hulpstuk, maar voor de tweetalige partij Pro Bruxsel en zijn twee lijsten is die regeling een regelrechte ramp. NVa heeft ons verscheidene malen op gewezen (alsof we dat niet wisten) dat we beter maar 1 Nederlandstalige lijst hadden binnen gebracht en alle Franstalige op die lijst hadden moeten laten stemmen, een beetje naar het voorbeeld van Vlaams Blok, 5 jaar geleden die daarmee tot 6 zetels heeft behaald. Als regionale en ongecomunautariseerde partij hebben wij ervoor gekozen om aan eerlijk politiek te doen en dat is de reden waarom we met twee lijsten naar de verkiezingen zijn getrokken. Een partij dat met zowel een Nederlandstalige als een Franstalige lijst naar de kiezer gaat is trouwens een unicum binnen de Belgische politiek!
De Nva heeft natuurlijk wel een zetel behaald maar als we de ratio media-aandacht en grootte van de partij eens bekijken weten we dat we met onze 90 kandidaten duidelijk door de media in de schaduw zijn geplaatst. Als men nu naar de resultaten van de verkiezingen kijkt kan men de media ongelijk geven. We zijn immers de grootste van de kleine partijen geworden. Met de wetenschap dat we nog heel veel werk hebben op naambekendheid, dan kunnen we gerust zeggen dat de partij een positieve toekomst tegemoet gaat. De Brusselaar begint eindelijk te begrijpen dat de huidige politiek zich niet bezighoud met de noden van de Brusselaars maar met de noden van zijn eigen communauteit. In de Regio Brussel is dat dus alleen maar voor de Vlaamse Brusselaars, de Waalse Brusselaars en de 300 000 pendelaars die de stad geen cent opbrengen, Integendeel! Maar de tweetalige personen die in Brussel wonen en als gewone Brussleaars willen worden aanhoord, worden volledig genegeerd. Behalve die 8000 Brusselaars die wij, via onze partij een officiële stem hebben kunnen geven.
De huidige politiek gaat, of ze het nu willen of niet, rekening moeten beginnen te houden dat er een aparte communauteit aan het ontwikkelen is binnen de regio Brussel die zich duidelijk distantieert van de huidige dualiserende en separatistische manier van werken die ons wordt opgelegd. Brussel moet en zal zelfstandiger worden!
.

7/06/09

Nog 0 dagen te gaan

.
Het is zover. De verkiezingen zijn voorbij en we hebben de kans geboden aan de Brusselaars om een stem te geven aan de enige Brusselse tweetalige partij. Meer dan 8000 Brusselaars hebben de moed gehad om te stemmen voor een nieuwe partij die voor samenhorigheid en eenheid pleit. Pro Bruxsel heeft misschien geen verkozen kandidaten in het parlement maar we hebben een sterk signaal naar voren kunnen brengen en naar de andere zetelende communautaire partijen.
Vanaf nu moeten we voorwerken naar de volgende verkiezingen toe. Buiten een interview dat ik gisteren heb gegeven vanuit het Brusselse Parlement en een interview met onze lijsttrekker is er weinig gesproken over Pro Bruxsel in de Nederlandstalige media. Télé Bruxelles heeft wel een kort stukje gemaakt over onze partij en die is hieronder te bezichtigen. Ik ga hier ook de resultaten plaatsen van de twee lijsten maar het is belangrijk dat ze samen geteld worden, aangezien we eigenlijk een tweetalige lijst wilde binnenbrengen wat wettelijk niet mogelijk was.


Pro Bruxsel (n)


Pro Bruxsel (F)
6/06/09

Nog 1 dag te gaan

.
Nog een dagje te gaan en we weten of de Brusselaar zal antwoorden op de stem die we hun willen geven. Wat het resultaat ook mag wezen, we hebben al heel veel gerealiseerd tot nu toe. Pro Bruxsel is de eerste echte Brusselse partij ooit. Dat wil zeggen dat we niet van een andere partij afhangen. We staan dus niet onder druk van invloeden die ons zouden kunnen worden opgelegd vanuit Vlaanderen of Wallonië.
Pro Bruxsel is ook de eerste en enige echte tweetalige partij van België. Wij zijn ook de eerste partij die ooit m wel onder twee verschillende namen, zowel een Franstalige en een Nederlandstalige lijst hebben binnengebracht. Nu maar hopen dat dit de eerste stap is naar volledig tweetalige lijsten voor de volgende gewest verkiezingen!
Als u al eens wil oefenen voor deze verkiezingen dan kan u hier een simulatie uitproberen. In een paar seconden kan je eens proberen en bekijken hoe het eruit zal zien in het stemhokje.
Vandaag hadden we ons debat in de IHECS met Mark Dubrulle (mede oprichter van AGALEV) Tony Mary (B+) Philippe van Parijs en onze lijstduwer van de Franstalige lijst Alain Maskens. Het debat bevestigde nog eens dat we goed bezig zijn en dat er een nood bestond om deze partij op te richten.
Morgen plaats ik hier het filmpje van het debat van Jan Verbeke en Piet Desle van lijst Dedecker.
.

5/06/09

Nog 2 dagen te gaan

.
As a matter of integrity, I will write this post in English. It is important that, we as citizens of an international capital ( Brussels as capital of Europe) show our openness towards other cultures and other languages. Therefore I think it is important that we are nearby to what is new and sometimes seems as uncomfortable.

I was particularly charmed by the most lovely frankness we have been welcomed into the Moroccan environment in Brussels. Invited to participate at a Moroccan event, there were belly dancers, water pipes, the most splendid decorations. I just could not get enough of it. Unfortunately I had to leave too early but there was another important meeting with the Flemish community within Brussels. The meeting had place in the bar of the car museum (Autoworld) of the “Cinquantenaire”. I know the place rather well as I have had the pleasure to be able to hold a personal art exhibition not such a long time ago. Still I had a rather strange feeling about the place when I entered this time. The people were “purely Flemish” and therefore not really “Dutch speaking people from Brussels”. You might ask: But what is the difference?”. The major difference is the fact that these people come from the Flanders and come here to Brussels to tell us how we should organise Brussels towards a Purely Flemish concept, without taking care of how other people that are living in this town. I can understand that it is important that the Flemish culture should be concerverd and receive a certain attention in order to keep its culture , as a minority, functioning within a merely French community. Still I think it is not a good reason not to integrate and mingle between the majorities. After long discussions with the NVA, which is a party that wants to transform Flanders together with Brussels into an independent country, I had to conclude that, even though we have different opinions about a number of things, there were some similarities that we could work on if one of us were elected.

Tonight, taking in consideration all the positive and negative sides of each party I still fear that the differences are to big between the different cultures that live within Brussels. Even though the Moroccan event was more natural and pleasant (as in terms of being able to relax) we could probably have had more potential at getting votes in the (merely fake bourgeoisie) Flemish community of Brussels.

I know one thing for sure! I want to be part of all cultures and I think that is the reason why we should work together rather than all live in our own communities within the same town. After the elections, I will try to return to all of the communities, in the hope that I will be able to convince some of one community to come to another. What’s sure is that we are all from Brussels and we are somehow attached to this town that's rich in culture and diversity! Let us just try to enjoy it as much as we can! Samen, ensemble, together!
.

4/06/09

Nog 3 dagen te gaan

.
Ik ga het kort houden want het is gewoon te druk om nog uitgebreid over van alles en nog wat te spreken. Vandaag zijn we weer eens naar de markt geweest van Evere en daar hadden we afspraak met Télé Bruxelles. Het verslagje is hieronder terug te vinden. Na mijn verschijning op RTBF wou ik vandaag liever niet op tv komen dus heb ik me op het overtuigen van kiezers gefocused.

3/06/09

Nog 4 dagen te gaan

.
Weer nog eens naar de markt te Daily geweest om campagne te voeren. Er was ook een afspraak met een journaliste van Die Welt. De journaliste die nog maar 5 maanden in Brussel woonde had al kennis gemaakt met de criminaliteit van Brussel. Haar appartement was al een keer bestolen. We hebben haar de Brusselse manier van werken proberen uit te leggen en wat we er aan willen veranderen maar het leek wel of ze het allemaal niet kon vatten. Ze kon ook niet echt begrijpen waarom het zo moeilijk was gemaakt.

Later zijn we nog op Place Flagey geweest waar we een paar jongeren zijn tegengekomen die duidelijk de moed hadden laten vallen. Ze waren verontwaardigd over het feit dat ze maar geen werk konden vinden en vonden dat het de fout was van de politici en het systeem. Als we hun uitlegden dat we ons juist inzette voor hen meer kansen te geven waren ze achterdochtig. Ze wilden niet geloven dat wat we deden volledig vrijwillig was en vanuit een pure idealistische gedachtegoed. Ik hoop dat ze op ons initiatief om de Brusselaars een stem te geven zullen ingaan.
Dat de verkiezingskoorts nu echt wel is toegeslagen is zeker en dat bewijzen de vragen van de mensen van de andere partijen. Ze vragen ons of we denken de kiesdrempel te kunnen halen en hoe we daarin zouden kunnen lukken. Als je weet dat CDH bijvoorbeeld 14 % behaald in de peilingen en dat de onbesliste Brusselaars rond de 20% liggen dan weten we dat er nog heel veel potentieel is voor Pro Bruxsel. We moeten die 20% onbesliste Brusselaars gewoon proberen te bereiken om hun te laten weten dat we bestaan. En dan maken we zelfs zoveel kans als de CDH of zelfs meer. Maar men moet realistisch blijven en ik denk dat we moeten doen wat we kunnen en dan zien we wel.

Vandaag is dan toch het filmpje uitgezonden dat de RTBF had gemaakt over Brussel. Ik apprecieer het dat ze Pro Bruxsel een unieke partij noemen!

2/06/09

Nog 5 dagen te gaan

.
Vandaag zijn we naar st Job geweest voor een markt waar we goed ontvangen werden. Benjamin was ons, Chantal en ik, komen vervoegen dus waren we eigenlijk wel talrijk aanwezig op dit kleine marktje. We zijn op de markt ook een persoon tegengekomen die stickers van Pro Bruxsel op zijn motor had gekleefd. Niet zo maar een motor maar een elektrische motor. Het gedeeltelijk terugbetalen of subsidiëren van dit soort voertuigen lijkt mij een ideale oplossing om zowel de pollutie als de opstoppingen tegen te gaan. Als je dan nog eens groene energie gebruikt is het mogelijk om desondanks er geen grammetje koolstof uit wordt gestoten, zich gemotoriseerd te vervoeren doorheen Brussel.

Nog een rommelmarktje meegenomen die niet echt de moeite waard was en daarna ben ik in mijn buurt de bussen gaan vullen met flyertjes. Ik doe het niet graag maar het is de enige manier om ons te laten kennen.
Vandaag was er een debat met al de grote zogezegde grote “Brusselse”partijen en we waren weeraleens niet uitgenodigd. Ik heb Guy polspoel daarop gewezen tijdens de opening van het Magritte Museum. Hij kon er begrip voor opbrengen maar zei dat hij daar weinig kon aan doen. Hij wist me wel te vertellen dat hij veel respect had voor onze partij wat op zich wel veel wil zeggen!
Deze avond heeft een buur van in de straat me beloofd heeft op me te stemmen want hij had de stickers al op mijn wagen zien hangen en kon zich in onze standpunten wel vinden. Ook een paar mensen van verder in de straat waren gecharmeerd door onze partij. Ik heb hun er wel moeten bijvertellen dat wij anders waren dan de andere partijen. Hier heeft ook weeraleens in de eerste plaats de naam hun aandacht getrokken en daarna onze standpunten. Ik hoop dat dat ook zo zal zijn op 7 juni voor al de andere Brusselaars.
.

1/06/09

Nog 6 dagen te gaan

.
Wat een dag ! Ik heb mij na mijn toertje op de markt aan het zuidstation en de Abbatoir naar de markt van Jette bewogen. Nog nooit ben ik met zoveel extremisme geconfronteerd. Mensen schreeuwden naar ons en gooiden ons van alle soorten verwijten naar ons hoofd. Het was zo erg dat het zelf niet meer mooi was om aan te horen. Zelfs al de omstaande mensen waren duidelijk beschaamd in de plaats van de lawaaimakers. Mensen die vanaf een afstand FN roepen deren me niet en vanuit ons pacifistische ingesteldheid reageren we meestal niet op dat soort van reacties. Het is niet altijd zo makkelijk want vandaag heb ik echter wel een persoon moeten vragen om het rustiger aan te doen. Zijn zelfcontrole hing aan een zijden draad en ik had schrik dat hij zijn agressiviteit in fysiek geweld zou omzetten. Het duurde zeker tien minuten dat hij op ons schreeuwde en hij bleef ons maar volgen. Echt schrikaanjagend!
We kunnen als nieuwkomende partij alleen maar concluderen dat er heel veel brokken te lijmen vallen als het op het politieke vertrouwen aankomt. Niet alleen de politiek is hiervoor verantwoordelijk maar ook de media. Het constant naar voren brengen van slechte politiek heeft zeker geen deugd gedaan.

Soms lukt het toch om een paar mensen te overtuigen van onze goede bedoelingen maar we moeten dan de grote middelen bovenhalen. Als ik de mensen na al hun geklaag vertel dat het juist zijzelf zijn die een verandering kunnen brengen door op een unieke partij van Brusselaars te stemmen, geraken sommige mensen geïnteresseerd. Andere mensen daarentegen moeten met de feiten van de door Vlaanderen en Wallonië geïnfluenceerde partijen geconfronteerd worden alvorens ze reageren. Als voorbeeld vertel ik dan over de vliegtuigen boven Brussel, de constante dualisatie zoals ze bestaat op het gebied van onderwijs, identiteitskaarten, bepaalde voordelen en kieslijsten. Ik gebruik soms ook het voorbeeld van het openbaar vervoer dat heel slecht is georganiseerd gedurende de weekends, avonden en nachten wat bewijst dat het is georganiseerd rekening houdende met de Vlaamse en Waalse pendelaars en niet met Brusselaars. Dan spreek ik nog niet over de tijd dat het neemt om van punt A naar punt B te geraken.

Ik ben blij dat ik toch nog mijn familie ben tegengekomen die zelfs geen uitleg verwachtten. Ze vonden het leuk om me bezig te zien en hebben 100% vertrouwen in Pro Bruxsel. Kon iedereen maar zo zijn!
Ok, genoeg geklaagd en gezaagd voor vandaag want er was er ook een hoogtepunt weggelegd voor mij wat mijn dag weer goed heeft mogen maken. Ik ben Toots Tielemans tegengekomen langsheen het traject van de 20km van Brussel. We hebben een beetje gepraat en ik heb hem toen gevraagd of ik met hem, als echte Brusselaar, op de foto mocht staan. Hij was duidelijk gecharmeerd en heeft er zelfs eventjes zijn twee ondersteunende vrouwen (zijn zus en zijn verloofde) voor aan de kant geduwd. S’avonds nog een ambachtmarktje in Etterbeek en onze dag was goed gevuld en ik denk dat we toch weeraleens een paar mensen hebben kunnen overtuigen.
Nog vlug felicitaties voor de enige Pro Bruxsel deelnemer aan de 20km van Brussel. Bravo José!

31/05/09

Nog 7 dagen te gaan

.
Weer een super drukke dag. Eerst zijn we naar de opening van het Magritte museum geweest. Daar was wel veel volk maar naargelang de dag vorderde werden het meer en meer toeristen en dat is voor ons niet zo interessant. Dus zijn we naar een markt geweest in Bocksteal waar desondanks de grote aanwezigheid van rood, toch veel mensen geïnteresseerd leken. In de namiddag zijn we eventjes op een Flash Mob geweest maar ik moet zeggen dat ik er niet veel van heb begrepen. Daarna zijn we vlug doorgegaan naar de beursschouwburg waar Jan Verbeke in debat was met lijst Dedecker en dit werd opgenomen voor TV Brussel. Het zal waarschijnlijk heel binnenkort uitgezonden worden want het uitzenden na de 7de zou niet echt nuttig zijn.

Gisteren heb ik spijtig genoeg mogen constateren dat ons Marcelleke voor de tweede, en waarschijnlijk definitieve keer, gestolen is. Ik ben dus deze namiddag gaan klacht indienen. Ik ga van de occasie gebruik maken om overal in Brussel kopietjes te hangen met het bericht dat een fiets gestolen is. Dat is dan tegelijkertijd een beetje reclame voor Pro Bruxsel!
Na het debat zijn we nog eventjes naar de Jazz Marathon geweest op het sint Katelijke plein waar we weer een paar stemmen hebben kunnen winnen voor Pro Bruxsel.
In het terugkomen van Brussel zag ik een communist onze affiches overplakken op de officiële verkiezingspanelen. Voor ons was er een politiewagen en die keken geamuseerd toe…

29/05/09

Nog 8 dagen te gaan

.
Ter gelegenheid van de opening van het Magritte museum morgen heb ik een affiche gemaakt die manneke pis voorstelt, gedeeld door de twee taalgemeenschappen binnen Brussel.
Vandaag was het een drukke dag. Eerst een markt in Woluwe waar we goed hebben kunnen uitdelen, ookal moest er heel duidelijk gevraagd worden waar de mensen vandaan kwamen. De meeste kwamen namelijk van de rand rond Brussel.

Daarna zijn we naar een markt gegaan op de place des Chasseur Ardennais. Een kleine markt waar we al vlug de toer hadden gedaan. Ik ben dus maar aan de bibliotheek gaan staan waar ik de meest arrogante reacties heb mogen ontvangen….. van de mensen die voor de bibliotheek werken en zelfs niet eens in Brussel wonen. Het ging van “Dit is privé terrein. U moet ginder gaan staan. U fiets is erg storend" etc. Ze zijn ons daar duidelijk beu gezien, waar ik begrip voor kan hebben. Waar ik echter geen begrip voor kan hebben is het feit dat ik in ieder geval enkel buiten de bibliotheek campagne voer en dus zeker niet op privé terrein sta. Daarbovenop ben ik lid van de bibliotheek en ga en sta ik waar en wanneer ik wil binnen de bib. Ik vind het erg dat het te weinig van tolerantie van de werknemers van de bibliotheek op zo een manier naar buiten moet worden gebracht. De vrouw durfde zelfs te zeggen dat er geen enkel lid van deze bib op ons zal stemmen. Op dat gebied kan ik haar gelukkig tegenspreken want ik ontmoet mensen die 100% zeker zijn over hun keuze voor Pro Bruxsel.

Om duidelijk te zijn:
De Hoofdstedelijk Bibliotheek van Brussel (HOB) is een Nederlandstalige bibliotheek die bestaat door Vlaams geld van de Vlaamse gemeenschapscommissie. De bezoekers zijn er zowel Franstalig als Nederlandstalig, maar toch weigeren de mensen in de bibliotheek er Frans te praten. Daarbovenop stellen ze zich zeer vijandig op tegenover een tolerante partij die juist dat soort van praktijken wil vermijden. De spelletjes die de Vlamingen spelen door fictieve Vlaamse instellingen te plaatsen in onze hoofdstad, die trouwens antiproductief werken aangezien door dit soort van situaties Vlamingen doen vluchten uit Brussel, mogen nu echt wel worden beëindigd. De modale Brusselaar is het beu. Als Nederlandstalige Brusselaars deze Bibliotheek bezoeken is het eerste en vooral om zich intellectueel te ontwikkelen, maar zeker niet om Vlaamse domheid (in de vorm van een ééntalige biblitheek) in onze hoofdstad te promoten! Het is hoog tijd dat er een tweetalige bibliotheek komt in Brussel die tolerant is tegenover iedereen en waar er vlot twee talen wordt gesproken! Dat is waar Pro Bruxsel voor pleit! Gedaan met het gezever!
.

28/05/09

Nog 9 dagen te gaan

.
Ik vraag mij het beter niet af maar soms kan ik het niet laten. Hoe ga ik reageren als we zien dat de Brusselaars geen antwoord hebben gegeven aan de kans dat we hun geven om gehoord te worden binnen het Brussels Parlement. Moet ik dan kwaad zijn en mezelf dompelen in een bad van fatalisme tegenover Brussel. Of moet ik me juist sterken in de mensen die ons toch hun vertrouwen hebben gegeven.
De vraag kan natuurlijk omgedraaid worden. Hoe moet ik reageren als we toch de kiesdrempel van 5 % halen. Wat zeker is is het feit dat het echte werk dan pas echt begint!
Vandaag is de RTBF ons komen filmen. Om ons bericht als tweetalige partij zo goed mogelijk naar voren te laten komen hebben we verkozen om een Franstalige en een Nederlandstalige kandidaat aan het woord te laten. Ik was als Nederlandstalige uitgekozen en dat was voor mij wel een verassing want ik wou eigenlijk totaal niet op de televisie komen. Doch, als ik er de partij mee kan helpen is het met plezier gedaan natuurlijk. Nerveus over de vragen die ze mij zouden kunnen stellen heb ik het er uiteindelijk toch goed van afgebracht denk ik. De journalisten hadden ons verteld dat de reportage vandaag tijdens de JT du Soir zou worden uitgezonden maar er werd in alle woorden gezwegen over onze partij. Ik hoop nu maar dat de reportage niet op tijd afgeraakt is en daardoor pas morgen in de ether zal worden gegooid.
Ik moet er toch nog aan toevoegen dat de journalisten er eigenlijk wel op uit waren om beelden te maken die niet altijd als positief kunnen worden aanzien. Zo zijn we verschillende keren gefilmd tijdens discuties die mensen express opvoerden omwille van de aanwezigheid van de camera. Ik hoop dat ze die beelden gebruiken om duidelijk te maken dat het heel moeilijk is om mensen te ontankeren uit hun jaren lange gewoontes. Gebruiken de journalisten de beelden in een andere context dan vrees ik het ergste. We zien wel, maar een ding is duidelijk. Wat u op de televisie ziet zo gemanipuleerd kan worden dat het een vertekend beeld geeft van de realiteit.
Deze morgen was Philippe Delstanche aanwezig op de radio van RTBF. Hier is een kort verslag.

27/05/09

Nog 10 dagen te gaan

.
Nog 10 dagen te gaan en nu begin ik pas echt de stress te voelen. Ik heb juist 1500 flyers ontvangen die ik nu kan verdelen. Dat moet in die 10 dagen gebeuren, dat wordt dus nog vele markten aflopen, vele brievenbussen opvullen en zoveel mogelijk verdelen aan kennissen en familie.

Vandaag zijn we naar de markt van Evere geweest en het is tof te zien dat de mensen ons daar al heel goed kennen. Ook veel meer Nederlandstalige mensen. Ik heb er ook nog een klein fietsje achtergelaten. Volgende week worden we op deze markt gefilmd door Tv Brussel (of was het Télé Bruxelles?) dus zal ik zeker proberen aanwezig te zijn deze keer.
In de namiddag zijn we naar Kastelijnen plein geweest naar een markt die van 14u tot 19u doorgaat. In het begin was er niet zoveel volk maar naar het einde toe was het zeker de moeite waard.

S’avonds nog onze voorlaatste algemene vergadering waar we onze agenda goed gevuld hebben gekregen voor de volgende dagen. We weten nu ook waar we de verkiezingsavond gaan doorbrengen: Jeugdherberg Jacques Brel.

26/05/09

Nog 11 dagen te gaan


Vandaag zijn we naar de markt van Dailly geweest. Een goede markt maar eigenlijk niet zo veel volk. Het slechte weer zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld. Toch hebben we alweer een paar mensen kunnen overtuigen. Elke beetjes tellen natuurlijk.
Een groot probleem, is en blijft het feit dat we heel weinig Nederlandstalige personen aanspreken. Waar verstoppen die Nederlandstalige Brusselaars toch allemaal? Of spreken ze gewoon Frans en denken we daarom dat ze Franstalige Brusselaars zijn? Ik denk dat we zeker nog eens aan de Nederlandstalige bibliotheek zullen moeten gaan staan om die mensen toch beter te kunnen bereiken. Hadden we tweetalige lijsten mogen binnen brengen was dit geen probleem geweest maar de wet heeft er anders over beslist.
Hieronder een voorbeeldje van mijn depersonaliseerde flyer.


25/05/09

Nog 12 dagen te gaan

Manneke Peace
Een Fransman vraagt in de Cellebroers naar Le Statue de Make Peace.Welk beeld hebben buitenlanders over deze stad als ze naar huis gaan met het idee dat Make Peace in Brussel gesymboliseerd wordt door een pissend manneke ?Heerlijk Belgisch surrealisme aangereikt door een fransoos.

gevonden opCa vaut la peine!

24/05/09

Nog 13 dagen te gaan

Soms vraag ik me wel af hoe groot het ”clown-gehalte”moet zijn van een politieker. Vandaag , op de zuidmarkt zijn we Fouad Ahidar van SPa tegen gekomen….fruit aan het verkopen in een kraam. Twee minuten daarna staat hij vollenbak campagne te voeren en zegt hij tegen de andere mensen dat ze moeten opletten met ons omdat we niet te vertrouwen zijn. Ik heb daar gewoon op geantwoord “mais qu’il est mechant!” Daarna is hij heel melig komen doen alsof hij het niet meende. Ik begrijp die persoon niet echt want wij hebben hem nooit iets misdaan en toch vind hij het nodig om elke keer weer in de aanval te gaan. Wij hebben van in het begin besloten dat we altijd de gulden middenweg zouden kiezen. Ik zal hem dus nooit persoonlijk aanvallen maar dat wil niet zeggen dat ik de waarheid ga verdoezelen. Volgende foto’s zijn beelden van Fouad Ahidar “aan het werk” in zijn fruit standje. (Ik dacht dat er tijdens de campagne geen producten mochten worden verkocht of weggegeven?)Het was een prachtige dag vandaag maar ik ben wel verbrand door de zon. Ik hoop nu maar dat het iets oplevert.


23/05/09

Nog 14 dagen te gaan

.
Deze morgen ben ik naar een debat geweest ter gelegenheid van de “red de solidariteit” actie van vandaag. Alweer mocht blijken dat de mensen niet echt geïnteresseerd meer zijn in de politiek want er was een heel lage opkomst. Toch vond ik een bepaald aantal van de uitspraken van heel groot belang. Behalve het argument dat onderwijs best geen Brusselse bevoegdheid wordt kwamen alle punten heel goed overeen met wat Pro Bruxsel naar voren probeert te brengen.
Dat we op een andere manier moeten denken over Brussel is zeker. Brussel is dan ook erg geëvolueerd gedurende de laatste 20 jaar en dus moet daar rekening mee gehouden worden.
Toekomstgericht moet men proberen niet te reageren volgens de staatsstructuur (Vlaams-Brussel, Vlaams, Waals-Brussel, enz) maar gewoon volgens de noden van het grondgebied. Dat is ook de reden waarom men afstand moet nemen van taal gebonden aan een cultuur (façon de faire) en als een representatie van een hele bevolking.
Door het feit dat steden alsmaar gewichtiger worden is het belangrijk dat dit land niet langer wordt bepaald door een 3poligheid maar eerder door een 5poligheid. Dat wil dus zeggen dat de gewesten wel als toekomstgerichte beheerders mogen worden aanzien maar niet als de belangrijke beslisser. Het zijn dus de noden van de grootsteden die bepalend gaan zijn om beslissingen te nemen. Toch heerst er in Brussel een antistedelijke mentaliteit, en dat is omdat de elites die beslissen over Brussel, meestal buiten de stad wonen. Het feit dat het Brusselse gewest wordt beheerd door de twee andere gewesten waarvan hun leiders merendeel uit dorpelingen bestaan is hier de eerste oorzaak van. Bij de gemeentelijke verkiezingen daarentegen is de situatie gelukkig andersom.
Ook op dit debat werd er beaamd dat Brussel als gewest niet kan worden vergeleken met de andere twee gewesten. De problemen zijn er anders, dus zijn ook de middelen die de noden moeten inwilligen heel specifiek.
Om even terug te komen op het onderwijs moet ik wel toevoegen dat ik begrijp waarom er werd gezegd dat onderwijs best geen Brusselse bevoegdheid zou moeten worden. Het is namelijk zo dat in België, de voogd, of het hoofd van de familie, het recht heeft om zijn eigen school te kiezen voor zijn kinderen. Als er maar één soort school zou bestaan (de tweetalige school) dan valt automatisch die regel in het water wat een spijtige zaak zou zijn. Er kan nagedacht worden over alternatieven en ik denk dat in werkelijkheid en zeker in het begin, tweetalig onderwijs zal bestaan uit uitwisselingen tussen de Nederlandstalige scholen en Franstalige scholen. Later moet er toch wel eens nagedacht worden hoe Brussel die scholen nog meer kan doen samenwerken en zelfs doen versmelten in verschillende soorten scholen met een tweetalig onderwijssysteem. Het is onaanvaardbaar dat de studenten van Brussel minder tweetalig zijn dan de studenten die afstuderen juist buiten Brussel. Dat is dus ook de reden waarom tegenwoordig een trend bestaat waar mensen van buiten de stad, naar de stad komen werken omdat ze meer talen spreken. Naar de toekomst toe moeten we proberen de trend om te draaien en ervoor zorgen dat de Brusselaars de goede jobs , binnen maar ook buiten Brussel, kunnen invullen.
Taal blijft in elk geval heel belangrijk en zal nog heel veel ter duscutie worden gebracht. Ik heb vandaag wel een zin gehoord die ik niet rap zal vergeten.
Door het feit dat meer en meer Franstalige Brusselaars Nederlands leren spreken is Brussel misschien wel aan het ontvlaamsen en meer en meer aan het vernederlandsen. Pour le dire encore une fois en français: Bruxelles est entrain de dé-flamendiser et entrain de ce Néerlandifier.Na het debat zijn we naar de hertrouw geweest op de grote markt. Koppels die getrouwd zijn over de taalgrens heen mochten daar nog eens hertrouwen als symbool van solidariteit. We vonden dat we daar zeker aanwezig moesten zijn. Wat ik wel raar vond was het feit dat NVA daar aanwezig was want zij zijn niet echt te vinden voor dat soort van evenementen.
Toen de koppels buitenkwamen hebben we geprobeerd om flyers uit te delen maar dat ging niet echt goed. De politie heeft zelfs gevraagd aan de NVA om te stoppen. Wij bleven gewoon doorflyeren en daar was NVA duidelijk niet blij om. Ze kwamen ons zelf op een heel onaangename manier aanspreken alsof we verantwoordelijk waren voor hun verbod. We zeiden dan maar dat ze gewoon mochten door flyeren en dat we er geen probleem mee hadden. Ik heb nadat ze lang hebben aangedrongen toch maar een flyertje van hun aanvaard. Dat is ook het moment dat ik begrepen heb waarom de politie aan hen vroeg om te stoppen. De NVA was gewoon gal aan het spuwen tegenover taalgemengelde huwelijken. Daarbovenop vonden ze dat de mensen, die zich vrijwillig hebben ingeschreven, werden gebruikt om een vals bericht over te brengen. Tot mijn groot plezier was hun actie eigenlijk in dovemans oren gevallen en ik denk dat het de beste manier is om met dat soort van provocatie om te gaan.


Nog een leuke foto van een SPA'r die de fietsen van Pro Bruxsel probeert na te bootsen. Maar dan op zijn eigen manier.