28/04/10

De lokale afdeling PRO BRUXSEL ZUID/ La section locale PRO BRUXSEL SUD

De jonge maar zeer dynamische politieke partij Pro Bruxsel heeft besloten dat lokale afdelingen verantwoordelijk zullen zijn voor het organiseren van allerlei activiteiten. Daarom hebben het plezier u uit te nodigen op de volgende vergadering van de pas opgerichte lokale afdeling “Pro Bruxsel Zuid”.Het doel van de lokale afdelingen is in de eerste plaats de partij van meer visibiliteit te voorzien en de ideeën van deze politieke partij, die hoofdzakelijk uit Brusselaars bestaat, op een ludieke manier over te brengen. Door actief deel te nemen aan het verenigingsleven van Brussel, projecten op te starten of acties te organiseren kunnen we de bekendheid van de partij bevorderen.Om deze taak met succes te kunnen volbrengen hebben we uw hulp nodig. Alle suggesties, zin tot acties, en creatieve ideeën kunnen ons vooruit helpen om dingen in beweging te zetten voor Brussel en voor België. Daarom nodigen we iedereen uit op vrijdag 7 mei vanaf 18u, in de ijskelders, Waversesteenweg 1015, Ouderghem. Deze vergadering zal het beginpunt zijn van een goede samenwerking met de hoofdzetel van Pro Bruxsel en de andere lokale afdelingen. Ze zullen op de eerste vergadering bespreken hoe we te werk zullen gaan en ze kunnen samen een plan opstellen om zo efficiënt mogelijk te functioneren.

De lokale afdeling heeft ook verantwoordelijke personen nodig voor de animaties van de vergaderingen en de administratieve zaken. Die personen zullen ook op de volgende vergadering gestemd worden. Dan rest er ons enkel nog om in actie te schieten en concrete ideeën uit te voeren. We rekenen op jullie talrijke aanwezigheid.

Voor meer informatie kan u bellen of mailen.
Dank om uw aanwezigheid te bevestigen.

Ognev Vlaminck 0478/209.409 of Benjamin Delstanche 0472/888.139

23/04/10

BHV: eens te meer worden de Brusselaars voor schut gezet!

De traditionele partijen tonen een niet weg te cijferen misprijzen voor de Brusselse bevolking. Zij willen hier komen « spelen in onze tuin » waarvan ze een zandbank voor een kleuterklas hebben gemaakt, zonder ook maar rekening te houden met onze verzuchtingen.. NU IS HET GENOEG GEWEEST!
BHV, Bruxsel – Halle -Vilvoorde is de symbolische twistappel bij uitstek geworden tussen Vlaamse en Franstalige partijen, die vechten als twee honden om één been om hun groot gelijk te bewijzen. En dit alles uiteraard zonder de Brusselaar te raadplegen, laat staan te betrekken bij wat moet doorgaan voor onderhandelingen. In dit federaal land bestaan er ogenschijnlijk maar twee "delen": Vlaanderen en Wallonië!
Een duidelijker bewijs van de mislukking van de dialoog « van Gemeenschap tot Gemeenschap » is moeilijk te vinden. Laten we wel wezen: dit land kan niet verder groeien zolang die benedenmaatse burentwist blijft aanslepen tussen twee taalgroepen die mekaar niet meer echt kennen en niet zeker zijn of zij nog samen verder willen. Het zij zo, dat kunnen we moeilijk verhelpen.. Maar de Brusselaars aanvaarden niet langer om daar de dupe van te zijn; betutteld, misprezen en aan de zijkant geschoven.
Wij, Brusselaars, weten maar al te best wat het betekent om samen te leven met mensen van diverse herkomst, met grote culturele verschillen en die verschillende talen spreken.
Wij, Brusselaars, weten dat dit de samenleving van de toekomst is.
Wij, Brusselaars, willen een harmonische samenleving waarin men zich kan uitdrukken in de meest uiteenlopende talen, met eerbied voor eenieders cultuur.
De zelfzuchtige houding in de huidige politiek is bijzonder dramatisch voor Brussel en de Brusselaars, maar ook voor heel het land:
Het onvermogen voor de Vlaamse en Franstalige partijen om tot een akkoord te komen voor BHV maakt ons belachelijk in de hele wereld, verontrust buitenlandse investeerders die zich stilaan beginnen te vestigen in andere oorden met een stabieler politiek klimaat. Hetzelfde onvermogen brengt de Europese instellingen in verwarring, met het risico dat ook zij stilaan de Europese hoofdstad, of een groot deel van de instellingen ervan, elders -- in een minder onvoorspelbaar, surrealistisch land -- zullen onderbrengen. Tenslotte verhindert dat onvermogen ook elke discussie over een eerlijke financiering van het Brussels Gewest en bestendigt het de afhankelijke positie van de Brusselaars ten opzichte van de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap, wat onaanvaardbaar is.
Splitsing van BHV of niet, voor de Brusselaars blijven de problemen dezelfde en dit terwijl immense uitdagingen te wachten staan. Pro Bruxsel vraagt alleen dat Brussel over de nodige middelen kan beschikken om die uitdagingen aan te gaan. Dit is wat Pro Bruxsel wil, en zonder andere partijen of personen, Vlamingen of Walen, uit te sluiten, wel integendeel, maar wel zonder externe inmenging in Brusselse aangelegenheden.
Gezien de onmacht van de huidige machtspartijen – die allen « taal- en gemeenschapszuiver » zijn – om zich ernstig (en met de nodige eerbied) met de Brusselse problemen in te laten, komt alleen Pro Bruxsel,de enige tweetalige partij van Brusselse burgers, op voor de belangen van alle Brusselaars, van welke herkomst of cultuur ook. Pro Bruxsel vecht daarbij voor een Brusselse gemeenschap die model kan staan voor de culturele Europese metropool van de XXIste eeuw.
Dit is dan ook de reden waarom Pro Bruxsel zal deelnemen aan de komende verkiezingen om aldus de belangen van de Brusselaars op alle beleidsniveaus te verdedigen en te behartigen.