31/08/09

Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij

.
Ik probeer, als ontwerper, voor zover het mogelijk is om met zoveel mogelijk ontwerpwedstrijden mee te doen. Blijkbaar is dat de beste manier om herkenning te kunnen genieten. Ik heb al een paar slechte ervaringen achter de rug, waaronder Parckdesign, een wedstrijd dat Mv. Uytebrouck heeft georganiseerd. Wedstrijdreglementen die niet worden nageleefd, vriendjespolitiek en de enorme kosten die er bij gepaard gaan zijn maar een paar van de punten die schering en inslag zijn.

Ik las juist nog het wedstrijd reglement van OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) maar ben bij het eerste punt al blijven steken omdat het me enorm stoorde.· Art. 01 Deelname kan met producten met een duidelijke ‘Vlaamse’ link. Dat betekent dat producten van
ontwerpers uit Vlaanderen, die niet bij Design Vlaanderen erkend zijn, ook in aanmerking komen,
net als producten van Waalse ontwerpers en van buitenlandse ontwerpers als ze gemaakt werden
voor bedrijven in Vlaanderen gevestigd. Omgekeerd, komen ook producten in aanmerking die
ontworpen zijn door ontwerpers uit Vlaanderen, in eigen beheer of in opdracht van bedrijven uit
Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Zowel ontwerpers als bedrijven kunnen dus deelnemen.
De producten mogen niet langer dan 3 jaar op de markt zijn.

Als ik iets ontwerp dan ga ik echt niet nadenken over de link dat ik maak naar een taalgroep. Een design is gemaakt voor “mensen”. Ik denk niet dat Vlamingen anders dan Walen zitten op een zitbank. Ik denk ook niet dat Vlamingen anders, al dan niet beter of niet, dan Walen werken aan een ontwerp. Noch een productie noch een ontwerp spreekt een taal. Dat is ook de reden dat, desondanks ik er waarschijnlijk veel kansen door mis, me geen lid maak van Design Vlaanderen. Mijn ontwerpen zijn zowel Brussels als Belgisch als Europees als Internationaal, en dus niet gelinkt aan taal of grondgebied.
Ik ben principieel tegen het overdreven subsidiëren van kunst en designontwerpen, juist omdat er een grote kans ontstaat dat er een addertje in het gras zit. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat vanaf het moment dat Bert Anciaux subsidies heeft toegeschreven aan de serie Jess op VTM, de hoofdpersonages geen “vreemde taal” meer mochten spreken. In de kunsten en ontwerpwereld is het dus net zo. De overdreven grote sommen die aan 1 kunstenaar worden gegeven is ook iets dat me enorm stoort maar dat is een andere discutie.
Ik weiger alleszins mee te doen aan dat soort van gemanipuleerde vorm van apartheid waar er onrechtstreeks slachtoffers moeten worden gemaakt, enkel en alleen om er zoveel mogelijk zelfprofijt uit te kunnen halen. Dit soort van initiatieven bevordert de creativiteit absoluut niet. Integendeel, het beeld dat we naar het buitenland versturen is niet bepaald een positief en verdraagzaam beeld.
Toekomst gericht ga ik proberen nog enkel met buitenlandse wedstrijden mee te doen. Dat zal me toelaten van, ten eerste een internationaal imago op te bouwen en ten tweede mijn participatie in de geforceerde apartheid te vermijden. Ik zal misschien nooit een erkenning krijgen op Vlaams gebied maar zal eens zo fier zijn op mijn propere internationaal gerichte carrière!
.

27/08/09

Les enfants sans écoles

.
Dit is toch wel weer iets typisch Brussels dat op een heel snelle manier kan opgelost worden. Gewoon de politieke moed en goede wil die ontbreekt en dan spreek ik nog niet over het Communautaire gehakketak. En wie is hier in de eerste plaats het slachtoffer? De Brusselse schoolgaande jeugd! Ik ben blij te weten dat onze partij via Chantal Liesse zich ook hier inzet.
Merci Chantal de t’inquiéter et de t’investir pour trouver une solution pour cette injustice!


.

Een artikel op Brusselnieuws.be

.
Duiding brengen bij reacties van mensen die onze berichtgeving niet goed begrijpen is soms van groot belang. Dit kan gebeuren op websites van de grote nieuws ankers en andere fora die ter beschikking staan voor het grote publiek. Persoonlijk reageer ik liever niet op directe provocaties van extremistische of separatistische partijen want ik vind, dat buiten hun onverdiende aandacht te geven, het meestal weinig opbrengt. Na het verschijnen van een artikel op www.brusselnieuws.be heb ik dat toch maar gedaan maar gewoon om hun van meer informatie te voorzien. De reactie die na mijn reactie volgde deed me veel plezier want de schrijver blijkbaar goed begrepen waar het wel om ging.

Het artikel: http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/pro-bruxsel-vlaamse-eis-vormt-een-obstakel

Pro Bruxsel: 'Vlaamse eis vormt een obstakel'

Brussel - De tweetalige pro-Brusselse Pro Bruxsel schaart zich achter de uitspraken die Frans Crols op de 8ste IJzerwake deed. Crols pleitte daar dat Vlaanderen Brussel moest loslaten.
Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends en gastspreker op de radicaal-Vlaamse IJzerwake pleitte zondag voor een onafhankelijk Vlaanderen, desnoods zonder Brussel.Pro Bruxsel, de tweetalige partij die streeft naar de erkenning van Brussel als een volwaardig Gewest, op gelijke voet met de twee andere gewesten, deelt deze mening. "Het opeisen van Brussel door Vlaanderen is een groot obstakel in de erkenning van Brussel als volwaardig Gewest, met alle bevoegdheden die daarbij horen," klinkt het in een persmedeling.Pro Bruxsel kant zich ook tegen een uitbreiding van het Brussels Gewest in de vorm van de zogenoemde 'Federatie Wallonië-Brussel', waarvoor binnen de Franse gemeenschapsregering stemmen opgingen. "Een dergelijke federatie is niet democratisch verkozen en haar doeltreffendheid en gegrondheid wordt ernstig in gevaar gebracht door de maatschappij."
N-VA en Vlaams Belang lieten eerder al weten dat een onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel geen optie is.

De reacties:

 1. Band Brussel-Vlaanderen moet worden versterkt
  door Mike Barlow op 26-08-2009 13:02
  De vijf-man-en-een-paardenkop partij Pro Bruksel is dus terug van weggeweest. Het is niet zo verwonderlijk dat de "stadspartij" Dhr. Crols steunt in zijn stelling dat Vlaanderen haar hoofdstad moet opofferen. Pro Bruksel wil zo gauw mogelijk de Brusselse Vlamingen afsluiten van hun volksgenoten in de rest van Vlaanderen. Wat de Nederlandstalige Pro-Bruksel-aanhang vergeet is dat zonder de steun van Vlaanderen de hen zo dierbare tempels van de multi-culturele stadscultuur vrij snel hun deuren zouden moeten sluiten.
 2. Pro Bruxsel
  door Wuyts R. op 26-08-2009 15:49
  Héwel merci, van je stadsgenoten moet je het hebben! Straks zitten de Brusselse Vlamingen hier op een eiland. En dan zouden die kwiebussen van ProBruxsel nog willen dat we voor hen stemmen, 't is godgeklaagd. Zouden ze van Brussel een soort ministaat willen maken, zoals Monaco of Liechtenstein?
 3. Een reactie van een lid van Pro Bruxsel
  door Ognev Vlaminck op 27-08-2009 02:42
  De reden dat pro Bruxsel op de uitspraken reageert, is omdat in dit debat de Brusselaar zijn mening niet wordt aanhoord. Pro Bruxsel wil via deze in de naam van de Brusselaar ook een mening geven. Pro Bruxsel is niet voor een splitsing, maar als het echt niet anders kan, is Brussel liever geen aanhangsel van een onafhankelijk Vlaanderen! Pro Bruxsel was trouwens de enige van de “kleine partijen” die met twee volledige lijsten (bijna 100 mensen) naar de verkiezingen is getrokken. Geen vijf-man-en-een-paardekop partij dus. Pro Bruxsel vraagt niet liever dat Vlaanderen zijn centjes op een andere manier spendeert dan ze in ééntalige “cultuurcentrums” te stoppen. Brussel is een tweetalige regio waar de Brusselaars SAMEN naar een tweetalige bibliotheek of ontmoetingscentra willen gaan. Pro Bruxsel wil zoveel autonomie en bevoegdheden als Vlaanderen en Wallonië. Niet meer en niet minder. Waarom zou de regio Brussel minderwaardig moeten behandeld worden tegenover de twee andere regio’s?
 4. Kiezen of delen aub.
  door Albert Rosner op 27-08-2009 10:25
  De Nederlandstalige Brusselaars moeten beseffen dat de voordelen die ze halen uit Vlaanderen ook negatieve gevolgen hebben, maar dan wel voor een groot deel anderstalige bevolking van Brussel, de ontwikkeling van Brussel belemmert, en op langere termijn Brussel veroordeelt tot balkanisatie. Deze negatieve gevolgen worden veroorzaakt doordat Vlaanderen en Wallonië een te grote zeggenschap hebben over Brussel, deze als melkkoe gebruiken, en geen ontwikkelingsprojekt hebben voor Brussel anders dan zich opstellen als verdedigers van de belangen van de zogenoemde officiële Vlaamse en Franstalige Brusselaars. Frans Crols heeft ongetwijfeld gelijk : de drie gewesten worden belemmerd in hun ambities door de complexe verwevenheid van de instellingen. Simpeler en efficiënter zou zijn : Drie of vier quasi-onafhankelijke Gewesten inclusief persoonsgebonden bevoegdheden. Wat dan met het Vlaams in Brussel ? : De vraag moet gesteld worden : willen de inwoners van dit land nog een Brussels stadsgewest met hoofdstedelijke functie of niet ? Als het antwoord ja is, dan moeten de rechten en plichten van de gewesten tegenover elkaar in functie hiervan opgesteld worden, en dan moet de tweetaligheid in Brussel gewaarborgd worden. Maar dan niet via de permanente inmenging van bestuur vanuit Vlaanderen en Wallonië. Als het antwoord nee is, dan moeten de Brusselaars zelf beslissen welke richting ze uitgaan met maatregelen zoals : - Engels als officële taal bij invoeren - stadstol invoeren - een Gewestelijk onderwijsnet invoeren met bijzondere aandacht voor Nederlands en Engels - etc... En in dat scenario zouden de specifieke voordelen aan de Nederlandstalige Brusselaars (zoals zorgverzekering, allerhande abbonementen, Vlaamse ziekteverzekering, etc) wel eens kunnen verminderen, maar dat zou dan in ruil zijn van een betere stadsontwikkeling, met een meer solidaire Brusselse maatschappij, en op termijn meer voordelen door de rijkdom die het Brussels gewest voor alle inwoners zal opbrengen. En wie denkt dat dit droombeelden zijn moet zich maar eens indenken hoe aan de andere kant de balkanmechanismen overal in de wereld plaatsgevonden hebben en nog steeds plaatsvinden. De politieke crisis die wij nu reeds twee jaar beleven is de aanzet hiervoor : wij staan dus op een keerpunt die nog net beide kanten uitkan.

Een reactie van Pro Bruxsel op de uitlatingen van Frans Crols

17/08/09

Meertalig onderwijs: Goed Nieuws!


Ik ben enorm begaan met het onderwijs in de Brusselse regio. Meer bepaald met het kunnen aanbieden van tweetalig onderwijs in de Brusselse regio. Dat het onderwijs eerst een bevoegdheid moet worden van de Brusselse regio, dat lijkt nogal duidelijk, want zoals het nu gaat werkt het niet. Nu is het de Vlaamse gemeenschap die verantwoordelijk is voor het Nederlandstalig onderwijs en de Waalse gemeenschap die verantwoordelijk is voor het Franstalig onderwijs. Samenwerken zien ze niet zitten, integendeel. Als er te veel Franstalige kinderen naar de Nederlandstelige scholen gaan dan zetten ze er een rem op. De reden hiervoor is dat de traditionele partijen altijd op de proppen komen met dezelfde argumentatie namelijk dat het niveau van het onderwijs er op achteruit zou gaan. Maar dat is omdat ze het onderwijs niet willen of kunnen aanpassen aan de andere noden die deze tweetalige regio met zich meebrengen. Toch kwam er vandaag goed nieuws binnen! Nu blijkt uit een onderzoek aan de VUB dat de hersenen van tweetalige kinderen veel minder inspanningen moeten leveren bij eenvoudige rekenopdrachten vergeleken met kinderen die slechts één taal onder de knie hebben. Pro Bruxsel is verheugd met dit nieuws en heeft des te meer redenen om te pleiten voor een tweetalig en meertalig onderwijs! Meer uitleg in dit artikel van De Morgen.

Tweetalig onderwijs maakt slimmere kinderen

De hersenen van tweetalige kinderen moeten veel minder inspanningen leveren bij eenvoudige rekenopdrachten dan die van kinderen die slechts één taal onder de knie hebben. Voor het eerst kon de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat aantonen met hersenscans.Meertalig onderwijs biedt een hele reeks troeven volgens het onderzoek van de VUB. "Door een aantal lessen in het Frans - twintig procent is al voldoende - te volgen, kunnen kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier de tweede taal leren."Tweede taal ook goed voor moedertaalOpmerkelijk is dat meertalig onderwijs niet alleen positieve effecten heeft op de verwerving van die tweede taal, maar ook op de taalvaardigheid van de moedertaal. Kinderen die andere vakken aangeleerd kregen in de tweede taal, beheersen die leerstof bovendien even goed en soms zelfs beter dan wanneer die in de moedertaal gegeven werd. Wiskunderesultaten waren volgens de VUB in sommige scholen opvallend goed. Dat positieve effect deed zich wel voornamelijk voor bij leerlingen van basisscholen.HersentrainingVolgens de onderzoekers van de VUB moeten hersenen actiever zijn tijdens lessen in een andere taal. Zoals atleten die sterker worden door te trainen, presteren hersenen namelijk beter als ze extra geprikkeld en uitgedaagd worden. Meertalig onderwijs start dan ook het best zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld in de kleuterklas, aldus de VUB.Voor het eerst kan de VUB haar pleidooi voor een veralgemeend tweetalig onderwijs in Nederlandstalige scholen staven met hersenscans. Op de scans van het onderzoek van de VUB is een duidelijk verschil te zien tussen één- en tweetalige kinderen. Het onderzoek, dat nog voortloopt, werd uitgevoerd bij 30 kinderen. (belga/tw)
17/08/09 12u54

Of meer informatie op de website van de VUB:
Tweetalig onderwijs stimuleert leercapaciteit bij kinderen
Kinderen die al van jonge leeftijd een deel van de leerstof op school in een andere taal krijgen, hebben een beduidend grotere leercapaciteit dan hun leeftijdsgenootjes. Voor het eerst wordt dit ook bewezen door beeldmateriaal. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben de hersenactiviteit van een- en tweetalige kinderen in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de hersenen van tweetalige kinderen veel minder inspanning moeten leveren bij eenvoudige rekenopdrachten.
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel ijveren al vijftien jaar voor een veralgemeend tweetalig onderwijsaanbod in Nederlandstalige scholen, maar meer dan enkele proefprojecten (5 in Brussel, 9 in Vlaanderen) heeft dat op Nederlandstalig niveau voorlopig nog niet opgeleverd. Onze Franstalige landgenoten hebben de boodschap wel begrepen en zitten al een stuk verder op het gebied van meertalig onderwijs.
De voordelen van meertalig onderwijs zijn nochtans legio. Door een aantal lessen in het Frans te volgen – twintig procent is al voldoende – kunnen de kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier de tweede taal leren. Tegenstanders vrezen dat dit ten koste zou gaan van de eigen moedertaal of van de beheersing van de leerstof, maar onderzoek heeft intussen veelvuldig aangetoond dat deze angst ongegrond is. Meer nog: uit recent onderzoek van prof. dr. Piet Van de Craen en enkele collega’s van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat meertalig onderwijs zelfs een hele reeks troeven biedt. Voor het eerst brengen zij deze nu ook in beeld door middel van hersenscans.
Niet alleen gebeurt de verwerving van de tweede taal bij meertalig onderwijs veel optimaler dan op de traditionele manier, maar bovendien blijkt deze aanpak ook heel wat positieve effecten te hebben op de taalvaardigheid in de moedertaal. De stof die in de tweede taal wordt onderwezen, wordt even goed beheerst en in sommige gevallen zelfs beter dan wanneer die in de moedertaal wordt gegeven. Zo noteerden sommige scholen met name voor het vak wiskunde opvallend goede resultaten. Dit positieve effect deed zich wel voornamelijk voor op het basisschoolniveau.
Het basisprincipe is eenvoudig: om delen van de leerstof in een andere taal te volgen, moeten de hersenen actiever zijn tijdens het leerproces. Hersenen die geprikkeld en uitgedaagd worden, presteren beter net zoals de spieren van een atleet sterker worden door training. Er worden meer neuronale verbindingen gemaakt, vooral op jonge leeftijd. Voor een optimaal resultaat kan men dan ook het best zo vroeg mogelijk beginnen met meertalig onderwijs, bijvoorbeeld van in de kleuterklas.
De positieve effecten van tweetaligheid zijn ook duidelijk te zien op de hersenscans die de onderzoekers maakten van kinderen die eenvoudige bewerkingen voorgelegd kregen. Op de scans is een duidelijk verschil te zien tussen een- en tweetalige kinderen. De hersenen van eentaligen vertonen bij de oefening een duidelijke inspanning, terwijl de hersenen van de tweetalige kinderen helemaal geen werkdruk vertonen. De hersenactiviteit van de kinderen uit het tweetalig onderwijs, ligt ergens in het midden tussen deze twee extremen. Dit bewijst dat tweetaligheid zelfs voor non-verbale taken een gunstig effect heeft op de hersencapaciteiten.

Meer informatie: Prof. dr. Piet Van de Craen . tel: 02-629 26 48 . gsm: 0475-32 07 09 . pvdcraen@vub.ac.be
.